Bijdrage Thieme Debat over de politieke situatie rondom de besluit­vorming Uruzgan


18 februari 2010

Mevrouw Thieme:

Voorzitter,

Een kabinet waarin twee van de drie coalitiepartijen geen woord wensen te houden, is uitgeregeerd.
Het is beschamend om te zien dat het kabinet keer op keer terugkomt op haar beloften en daar over ruziet. De Tweede Kamer besloot in december 2007 tot verlenging van de missie in licht afgeslankte vorm tot eind 2010. Maar sindsdien nam het aantal in Uruzgan aanwezige Nederlandse militairen alleen maar toe. Stratego met mensen, waarvan het grote doel onduidelijk is.

Voorzitter, Uruzgan is een missie die verkocht werd als opbouwmissie, en tientallen Nederlandse gezinnen in rouw heeft gedompeld.

Als er al ooit een taak geweest is voor Nederlandse militairen in Afghanistan, dan zit die taak er NU op. De plunjezak oppakken en naar een ander provincie verhuizen is een onacceptabel alternatief, net als het plakken van een andere etiket op de missie. Het CDA houdt de mogelijkheid van een missie in een ander deel van Afghanistan nadrukkelijk open. Het is de vraag welke signalen precies naar de Navo zijn gegaan en namens wie. Graag een reactie van zowel de minister-president als beide vicepremiers.

Maar minister Van Middelkoop zegt eind 2010 zal de laatste militair uit Uruzgan zijn vertrokken", en “we gaan niet naar elders in het land om hetzelfde te doen", "Dan kunnen we net zo goed in Uruzgan blijven." De PvdA heeft gekozen voor een helder standpunt van vertrek uit Uruzgan en zou zich volstrekt ongeloofwaardig maken met het sluiten van nieuwe compromissen. De missie in Afghanistan is ten einde en als dat ook het einde van dit kabinet inluidt, dan moet dat maar.

De politiek vervreemdt de burger nog verder van zich door zich uit te putten in woordspelletjes. Vraagstukken van oorlog en vrede kunnen niet gedegradeerd worden tot het niveau van Stratego of Lingo.

Voorzitter, er moet een eind komen aan zinloos geweld, zowel tegen mensen als tegen dieren. In dat kader wil ik u zeggen dat er én een einde moet komen aan onze deelname aan de oorlog in Afghanistan én aan de bio-industrie.
Dank u wel.

Tweede termijn
Voorzitter,
Een twitterbericht van vanmiddag, van Jack de Vries: “Het debat op de radio. Op huishoudbeurs morgen bijdragen aan de werving voor Defensie. Ook dat gaat door”. Einde citaat.

Niks aan de hand mensen, gewoon doorlopen! Het CDA is zó overtuigd van nut en noodzaak om jonge mensen te offeren in welke-provincie-dan-ook in Afghanistan om de Amerikaanse bondgenoten gunstig te stemmen en het CDA is zó gewend aan het feit dat ze in alles haar zin kan doordrijven omdat de coalitiegenoten toch geen sterke knieën hebben, dat de premier, de vicepremier en de staatssecretaris de kamer niet serieus wensen te nemen wanneer ze ter verantwoording worden geroepen voor het breken van de belofte om de missie in Afghanistan in 2010 te beëindigen.

Blinde discipline voor alles wat Amerika of de NAVO van ze vraagt.

Waar komt die kadaverdiscipline vandaan voorzitter. Vorige week baarde de Amerikaanse ambassadeur Howard Gutman in België opzien door vicepremier Laurette Onkelinx te vertellen dat ze de machtigste persoon op aarde na Barack Obama zou kunnen worden, als zij voor elkaar zou krijgen dat België extra troepen zou sturen naar Afghanistan.

Dat zijn onze bondgenoten. Die na jaren van slaafse levering in Uruzgan niet Jan Peter Balkenende, Maxime Verhagen of Jaap de Hoop Scheffer tot de op één na machtigste persoon op aarde benoemen, maar Laurette Onkelinx. Nu Onkelinx beleefd bedankt heeft voor de eer is de positie weer vacant en de leden van het kabinet lijken er alles voor over te hebben ‘m in de wacht te slepen.

Wie zich erover verbaast dat burgers in dit land zich walgend afkeren van dit soort machtspolitieke spelletjes, is wereldvreemd voorzitter.

De arrogantie van de macht, heeft lak aan de burger. De burger is nu aan zet, voorzitter, en wel zo snel als mogelijk. Misschien kan iemand alvast bellen met Hotel Post in Arlberg om Hare Majesteit te verwittigen van een spoedig bezoek van één van de tot voor kort machtigste personen op aarde!

Interessant voor jou

Bijdrage Thieme Debat kabinetsreactie commissie Davids Tweede termijn

Lees verder

Bijdrage Ouwehand Debat over patenten op genetisch gemanipuleerde landbouwdieren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer