Bijdrage Ouwehand Debat over patenten op genetisch gema­ni­pu­leerde land­bouw­dieren


2 maart 2010

Mevrouw Ouwehand (PvdD): Voorzitter. Bij het Europese patentenbureau in M√ľnchen is een patent gedeponeerd op een genetisch gemanipuleerde stier en zijn nakomelingen, allemaal ten behoeve van een nog hogere melkproductie. Ook de Nederlandse Wageningen Universiteit heeft samen met gentechgigant Monsanto patenten gedeponeerd op genetische veranderingen bij koeien.

Vindt de Partij voor de Dieren het genetisch geknutsel aan dieren al volstrekt immoreel, dergelijke aanpassingen aan dieren zijn zeker geen uitvinding waarop bedrijven patent moeten kunnen krijgen.

Mijn partij vraagt om een spoeddebat met de demissionaire minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, voorafgegaan door een brief waarin ik antwoord wil krijgen op de volgende vragen. Ik wil graag inzicht in de experimenten en projecten in Nederland op het gebied van het genetisch manipuleren van landbouwdieren. Daarbij wil ik ook dat de minister inzicht geeft in aangevraagde patenten op leven.

De voorzitter: U wilt dus een debat, voorafgegaan door een brief?

Mevrouw Ouwehand (PvdD): Ja.

De heer Ormel (CDA): De CDA-fractie en vele andere fracties in dit huis zijn al eerder wakker dan de fractie van de Partij voor de Dieren. We hebben een amendement van de ChristenUnie gesteund waarin wij dit verbieden.

De voorzitter: Dit gaat echt over de inhoud. U moet gewoon zeggen of u het voorstel steunt of niet. Ik snap dat u een aanloop nodig hebt, maar die is mij te lang.

De heer Ormel (CDA): Ik vind het prima om een brief te vragen, maar wacht de inhoud van de brief af.

De heer Dibi (GroenLinks): Ik steun het verzoek om een brief en om een spoeddebat.

De heer Polderman (SP): Ik steun het verzoek om de brief. Dit lijkt mij een buitengewoon controversieel onderwerp. Ik denk dat ik graag met het nieuwe kabinet over dit onderwerp van gedachten wissel.

De heer Waalkens (PvdA): Ik steun het verzoek om een brief. Daarna zien we wel weer.

Mevrouw Snijder-Hazelhoff (VVD): Ik steun het verzoek om een brief. Daarna zien we verder.

De heer Cramer (ChristenUnie): Ik sluit mij aan bij de laatste twee opmerkingen.

De voorzitter: We zullen het stenogram doorgeleiden naar het kabinet. U kunt altijd terugkomen als u vindt dat de brief daartoe aanleiding geeft, mevrouw Ouwehand.

Mevrouw Ouwehand (PvdD): Ik heb nog een laatste opmerking. We wachten ook nog op een brief van het kabinet over de Trendanalyse Biotechnologie. Zou u aan het verzoek willen toevoegen dat het fijn zou zijn als we ook die brief binnenkort krijgen?

De voorzitter: We zullen ook dat deel van het stenogram doorgeleiden naar het kabinet.

Interessant voor jou

Bijdrage Thieme Debat over de politieke situatie rondom de besluitvorming Uruzgan

Lees verder

Bijdrage Ouwehand AO CITES

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer