Bijdrage Thieme debat Grub­ben­vorst


28 januari 2015

Voorzitter, gemeente Horst aan de Maas zet alles op alles om in Grubbenvorst, een dorp met 4800 inwoners, een megastal met 1,1 miljoen kippen, 35.000 varkens, een slachthuis en een mestfabriek mogelijk te maken. Ze probeerde zelfs te voorkomen dat de bewonersvereniging Behoud de Parel een rechtszaak kon beginnen. De Raad van State heeft de gemeente hiervoor op de vingers getikt. De gemeente heeft geen onderzoek gedaan naar de effecten op het milieu. De Nationale Ombudsman constateerde dat de gemeente het onderzoek naar de volksgezondheidsrisico’s niet grondig heeft gedaan. Het was aan dovemansoren gericht.

De burgemeester ging liever met de megastallenondernemer op een reisje naar China om het megastalconcept daar te promoten. Voorzitter, hoeveel vertrouwen kan de Kamer hebben dat gemeenten tot een zorgvuldige belangenafweging komt? Graag een reactie van de staatssecretaris.

Voorzitter, de megastal in Grubbenvorst was en is HET voorbeeld van het megalomane denken in de bio-industrie. Op 9 juli 2012 zei staatssecretaris Bleker over Grubbenvorst: “we willen dit soort excessen niet”. In Nederland is geen ruimte voor extreme industrialisatie van de veehouderij”.

“Dit bedrijf mag niet veel navolging krijgen'.

Kan de staatssecretaris deze woorden onderschrijven?

Voorzitter, de staatssecretaris had in een gespreid bedje kunnen stappen.

Het voorgaande kabinet bereidde normen voor ten aanzien van de schaalgrootte.

Wat betekent het voor de staatssecretaris dat de leden op het PvdA-congres in meerderheid de mestfabrieken hebben afgewezen en dat de veestapel moet krimpen? Is het voor de PvdA fractie niet een wake up call om, in ieder geval zolang er geen nieuwe wetgeving is voor megastallen, een moratorium op de vergunningverlening in te stellen?

Voorzitter, de staatssecretaris diende in haar tijd als kamerlid moties in tegen megastallen. Ze wilde nationaal wetgeving die de volksgezondheid van burgers zou beschermen. Ze wilde een verbod op megastallen in het landelijk gebied.

Voorzitter, de meerderheid van de Nederlanders is tegen schaalvergroting.

Omwonenden staan echter volkomen machteloos.

Wrang is dat de overheid de juridische en technische ondersteuning voor de totstandkoming van de megastal met maar liefst 2,1 miljoen euro heeft gesubsidieerd.

Voorzitter, momenteel loopt er een onderzoek naar de risico’s van de bio-industrie voor de volksgezondheid. In afwachting van dit onderzoek en het wetsvoorstel Dieraantallen, zou uitbreiding niet mogelijk moeten zijn.

Mijn fractie wil een landelijk moratorium op megastallen en is voorts van mening dat er een einde moet komen aan de bio-industrie.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Inbreng SO Ontwerpbesluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer

Lees verder

Bijdrage Esther Ouwehand AO Paardenhouderij januari 2015

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer