Bijdrage Thieme aan Algemene Beschou­wingen 2018 (tweede termijn)


21 september 2018

Voorzitter,

Ik wil allereerst ons diep medeleven betuigen aan de ouders, broers en zussen, opa’s en oma’s, de machinist en alle Ossenaren. We wensen hun veel sterkte en liefde toe. Dramatische gebeurtenissen als deze laten de betrekkelijkheid zien van andere onderwerpen, ook die van vandaag in dit debat.

Voorzitter,

De minister-president heeft een en andermaal aangegeven niet van zijn bizarre voornemen terug te willen komen om een miljardencadeau te geven aan de buitenlandse aandeelhouders van multinationals. Geen leervermogen, geen gewetenswroeging, niet voor rede vatbaar. Rutte III houdt ons ingebeelde gevaren voor, die verdere neoliberalisering van ons belastingstelsel noodzakelijk zouden maken.

Voldongen-feiten-politiek. Afgedwongen door een coalitiediscipline die geen ruimte laat voor gezond verstand. Het is een brevet van politiek onvermogen dat het kabinet na zes jaar zware financiële offers van burgers te hebben gevraagd, zwicht voor de loze dreigementen van multinationals. En hen zonder discussie de sleutels van de schatkist overhandigt. Een kabinet voor mens, dier en natuur, een kabinet van sociale rechtvaardigheid had voet bij stuk gehouden. Zo niet Rutte III, een kabinet van, voor en door multinationals.

Heel anders stelt het kabinet zich op als het gaat om de echte gevaren die ons bedreigen. De gevaren van klimaatverandering. Verlies aan biodiversiteit. Klimaatvluchtelingen. Armoede. Groeiende ongelijkheden in de wereld.
In plaats van de weg in te slaan naar de radicale systeemverandering die volgens experts noodzakelijk is, doet het kabinet aan doorschuiven en afschuiven.
In plaats van te dromen over een echte circulaire economie en Nederland van het vieste jongetje van de klas te bevorderen tot een duurzaamheidsvoorbeeld voor de rest van de wereld, laat het kabinet zich gijzelen door gevestigde belangen. Van de multinationals. Van de landbouwlobby. Door de uitwerking van klimaatdoelen af te schuiven naar klimaattafels, waar het bedrijfsleven volop vertegenwoordigd is, Shell en de landbouwlobby voorop. Waardoor je als burger een ding weet: wij mogen voor de kosten opdraaien. Als ze al niet worden doorgeschoven naar onze kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Voorzitter, wij hadden liever gezien dat het kabinet de regie had genomen in het klimaatbeleid. Dat het beslissingen daarover niet had doorgeschoven aan kortetermijndenkers die er geen belang bij hebben. En de kosten ervan niet had afgeschoven op toekomstige generaties.
Wij hadden liever gezien dat de mooie woorden die D66 en ChristenUnie tijdens dit debat aan klimaat wijdden, de kern van het kabinetsbeleid zouden zijn geweest. Zoals ook samengevat in het Terlouwmanifest. Het heeft niet zo mogen zijn.

Voorzitter, om het kabinet te helpen de ecologische schade van de fixatie op groei, groei en nog eens groei nog enigszins te beperken. En het bezoedelde imago van dit kabinet tenminste nog een beetje te vergroenen, heb ik drie moties.

Voorzitter, ik rond af.

We nemen een steeds groter voorschot op de toekomst. Wij mogen dat niet langer laten gebeuren. Volgend jaar op 20 maart kunnen we ervoor zorgen dat dit destructieve kabinet z’n meerderheid in de Eerste Kamer verliest. Het belangrijkste signaal dat je als kiezer kunt afgeven.

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken