Inbreng verslag Partij voor de Dieren wijziging Wet opslag duurzame energie


21 september 2018

De leden van de Partij voor de Dieren fractie hebben kennisgenomen van de wijziging van de Wet opslag duurzame energie (ODE). De leden van deze fractie hebben daarover nog enkele vragen en opmerkingen. Leidend daarbij is dat de leden van de PvdD-fractie staan voor een eerlijke verdeling van de kosten van klimaatbeleid volgens het principe de ‘vervuiler betaalt’.

De leden van de PvdD-fractie constateren dat de energierekening van huishoudens komend jaar flink zal stijgen, mede door verhoging van de opslag duurzame energie (ODE). Deze opslag op de energierekening is bedoeld om het opwekken van echt duurzame energiebronnen als wind en zon te stimuleren. Dat is in Nederland hard nodig, want ons aandeel duurzame energie blijft ver achter ten opzichte van bijna alle ons omringende landen en ten opzichte van de doelen die we ons gesteld hebben.

Het is niet meer dan redelijk om te verwachten dat degenen die de meeste energie verbruiken, ook de hoogste bijdrage hieraan leveren. Daarom zou een andere verdeling van de kosten van de ODE-opslag tussen huishoudens en bedrijven gehanteerd moeten worden, dan waar de minister voor 2019 aan vasthoudt (50%-50%). Deze verdeling lijkt misschien eerlijk, maar is het allerminst: een kleine groep bedrijven (20%) heeft het grootste aandeel energieverbruik (80%). Onder het mom van ‘mogelijke concurrentienadelen’ worden deze bedrijven ontzien in hun energierekening. In Nederland loont een hoog energieverbruik, wat haaks staat op het principe de ‘vervuiler betaalt'.

De leden van de PvdD-fractie vinden een hogere energierekening inclusief opslag alleen te rechtvaardigen als het klimaat daar wekelijk van profiteert. Het is onacceptabel als huishoudens straks moeten meebetalen aan de opslag van CO2 onder de bodem. Dat is geen structurele oplossing voor het klimaat, dat is slechts een manier om bedrijven ongestoord door te kunnen laten gaan met vervuiling. De leden van deze fractie zijn stelling: afvang en opslag CO2 mag onder geen voorwaarde worden gefinancierd met geld van huishoudens.

Deze leden vragen graag aandacht voor de ISDE, die immers ook uit de ODE-opslag wordt gefinancierd. Deze leden zien voordelen voor het klimaat en voor huiseigenaren wanneer deze regeling ook kan worden ingezet voor energiebesparing. Daarmee wordt het eenvoudiger om ontzorgingspakketten samen te stellen voor huishoudens, waarbij verduurzaming en energiebesparing hand in hand gaan (bijvoorbeeld tegelijk een warmtepomp aanschaffen en het huis isoleren). Verbreding van de ISDE kan op deze manier bijdragen aan het betaalbaar maken van de verduurzaming van woningen. Dit vergt een wijziging van de ODE-systematiek die nu enkel gericht is op duurzame energietechnieken. De leden van de PvdD-fractie vragen de minister daarom naar de mogelijkheid van een verbreding van de ODE-systematiek, zodat deze ook gericht kan zijn op energiebesparing. Graag een reactie.

Interessant voor jou

Bijdrage Marianne Thieme aan Algemene Politieke Beschouwingen 2018

Lees verder

Bijdrage Thieme aan Algemene Beschouwingen 2018 (tweede termijn)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer