Bijdrage SO RBZ/Handelsraad, 19 januari 2016


19 januari 2016

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren hebben kennis genomen van de geannoteerde agenda van de RBZ-raad en van de overige geagendeerde stukken. Zij willen graag nog een enkele vraag stellen.

TTIP

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren lezen dat er binnen de Raad een brede steun is voor TTIP waarbij de opvatting heerst dat het akkoord veel voordelen kan opleveren. De PvdD-fractie deelt deze opvatting niet. TTIP biedt geen enkele waarborg voor het handhaven van de huidige Europese regels op het gebied van milieu, natuur, voedselveiligheid, dierenwelzijn en al die andere dingen waarvan de Europese Commissie en de staatssecretaris steeds hebben verzekerd dat ze vastgehouden moet worden aan EU-normen ter bescherming van mens, dier, plant en milieu. De fractie van de PvdD heeft kennis genomen van de publicatie van een nieuw rapport[1] van UnternehmensGr√ľn die de verwachtte effecten van TTIP op de Europese landbouw heeft onderzocht. Uit dit rapport blijkt dat TTIP de ondergang is van delen van de Europese landbouw, terwijl Amerikaanse boeren en grote bedrijven gaan profiteren. Kan de minister een reactie geven op dit rapport?

[1] http://www.ftm.nl/nieuw-rapport-europese-boeren-kansloos-door-ttip/