Bijdrage Partij voor de Dieren VAO Mili­euraad


19 februari 2009

Voorzitter.

Er is de laatste dagen veel te doen over de vrijheid van Europese lidstaten om zelf te bepalen of ze de teelt van gengewassen willen toestaan in eigen land. Frankrijk, Oostenrijk, Griekenland en Hongarije weten al een poosje dat zij geen gengewassen op hun akkers willen en ook Duitsland overweegt nu een verbod. De kwestie die voorligt is: mag Europa de wens van deze landen negeren, en hen dwingen de teelt van een genetisch gemanipuleerde maïssoort van de machtige multinational Monsanto, MON810 toe te laten?

De Partij voor de Dieren vindt dat lidstaten zelf moeten kunnen beslissen of zij de teelt van gengewassen in eigen land willen toestaan, en dat Europa hen hierin vrij moet laten. Het goede nieuws is: het kabinet vindt dat ook. Het slechte nieuws is: als er binnen Europa wordt gestemd over die vrijheid, stemt Nederland consequent tegen de nationale verboden van de landen die geen genetisch gemanipuleerde gewassen willen verbouwen.

De minister heeft de Kamer vanmiddag het kabinetsstandpunt meegedeeld: we zijn voor de vrijheid van lidstaten om zelf te beslissen over genteelt, maar op dit moment bieden de regels daar geen ruimte voor. Dus, zegt het Kabinet, doen wij er alles aan om die regels te veranderen, en proberen we in de tussentijd het onderwerp van de agenda af te houden.

Dat van die regels is merkwaardig: ik heb ze er nog even bijgezocht en deze laten wel degelijk ruimte voor individuele lidstaten om zelf te beslissen over de teelt van gengewassen. Landen als Luxemburg, Ierland en België denken daar ook zo over, en het lijkt eerder een interpretatieverschil dan een absolute onmogelijkheid.

Het belangrijkste is: ondanks de inspanningen van de minister staat het onderwerp gewoon op de agenda. De minister heeft aangegeven dat ze consistent wil zijn en dus voor het opheffen van nationale moratoria op de teelt van gengewassen stemt. Dat staat haaks op de belofte die het kabinet aan de Kamer heeft gedaan. Daarom de volgende motie.

Interessant voor jou

Bijdrage Partij voor de Dieren aan de Milieuraad

Lees verder

Feitelijke vragen Voortgangsrapportage Nota Dierenwelzijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer