Bijdrage Partij voor de Dieren over de mogelijke afschaffing van de basis­beurs


16 oktober 2007

Voorzitter,

Hoe dicht je het ene gat met het andere gat? Dat is de vraag vandaag. De berichtgeving lijkt te gaan om het dichten van een tekort op de lerarensalarissen door studenten te beroven. GroenLinks zei het ook al: dat is wel een heel aparte variant op Robin Hood. Het lijkt erop dat na de bejaardenbelasting nu de studenten aan de beurt zijn bij de Partij voor de Arbeid, met maar liefst een drempelbeurs. Waar bijna één derde van de studenten aangeeft dat zij niet zouden zijn gaan studeren als zij alles hadden moeten lenen, kondigt deze minister aan de basis onder de voeten weg te schoffelen. Geen basis wil hij hun bieden maar drempels. De basisbeurs biedt zoveel mogelijkheden voor de toegankelijkheid van het onderwijs. Die toegankelijkheid is een basisvoorwaarde voor de kwaliteit van ons onderwijs. Dat moet deze minister toch ter harte gaan?
Onafhankelijkheid van je ouders als je wilt gaan studeren is een zwaar bevochten recht. Na jaren strijd is er een regeling gekomen die voor iedereen gelijk is. Die moet zo blijven. Het vermogen van je ouders kan niet maatgevend zijn voor jouw kansen om te gaan studeren. Wouter Bos klaagde eerder dat hij zijn intuïtie kwijt was en wil een sociaal leenstelsel naar draagkracht. Naar draagkracht van wie eigenlijk? Is het sociaal om studenten weer afhankelijk te maken van de draagkracht en tegelijk van de billijkheid van hun ouders? Sociale leenstelsels verdienen ook weinig vertrouwen indien de uitvoering daarvan wordt overgelaten aan de commerciële sector. Daar is alle kans op in een steeds verder geprivatiseerde samenleving.
Kortom, wat de Partij voor de Dieren betreft is dit proefballonnetje een heilloos plan dat zo snel mogelijk van tafel moet. De basisbeurs moet blijven, voor iedereen gelijk, geen drempels. Wie anders wil, solliciteert naar een lesje van zijn kiezers. Geen drempelbeurs, geen draagkrachtbankieren. Studeren is een zwaarbevochten recht en de basisbeurs is daar een absoluten voorwaarde voor.

Voorzitter. Ik heb een woord van zorg in de richting van de PvdA-fractie. Als de PvdA-fractie zich op tal van terreinen richting haar kiezers gaat profileren met de duidelijkheid zoals zij dat vanavond heeft gedaan, maak ik mij ernstige zorgen over haar toekomstige partijprogramma. Een simpele vraag over het voortbestaan van de basisbeurs – zouden wij dat wel of niet moeten willen? – kan niet worden beantwoord. Daar wil de PvdA-fractie geen antwoord op geven. Ik maak mij oprecht zorgen over de toekomst van uw partij.


Ik heb een simpele motie.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de basisbeurs een randvoorwaarde vormt voor de toegankelijkheid van het (hoger) onderwijs,

verzoekt de regering, de basisbeurs in het stelsel studiefinanciering te behouden

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand, Leijten

Interessant voor jou

Bijdrage Partij voor de Dieren spoeddebat Varkenstransporten

Lees verder

Bijdrage Partij voor de Dieren aan debat Europese Top (wijzigingsverdrag Europese grondwet)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer