Bijdrage Partij voor de Dieren aan debat Europese Top (wijzi­gings­verdrag Europese grondwet)


30 oktober 2007

Voorzitter, we zijn eruit. In Lissabon zijn de 560 pagina’s die de Europese grondwet telde definitief veranderd in een voor niemand meer te duiden brei van maar liefst 17 verdragen vol met amende-menten.

Het belangrijkste verschil met de oude Grondwet: de nieuwe versie is veel ingewikkelder. Dat is nog eens een resultaat om mee thuis te komen! In juli zei de Italiaanse oud-premier Amato al dat het nieuwe verdrag bewust onleesbaar zou worden gemaakt. Hij bleek niet te hebben gelogen. In plaats van de oude, toch al ingewikkelde grondwet, beloofde het kabinet een mini-verdrag dat uiteindelijk bijna 6 keer zo lang is. Hoe kunt u dat uitleggen? Meer dan 3000 pagina’s heeft u nodig gehad om de grondwettelijke elementen te vermommen en verstoppen, zodat u kunt beweren dat de nieuwe grondwet geen grondwet is. Maar wie goed kijkt, ziet dat bijvoorbeeld het artikel dat stelt dat Europese regels zullen gelden boven nationale, gewoon overeind gebleven is. Verstopt in een voetnoot, dat dan weer wel. Maar dat maakt niets uit voor de werking van het artikel: als er een conflict optreedt tussen Nederlandse wet en Europese regels, dan zal Europa het laatste woord hebben.

Inhoudelijk is er niets veranderd en ook de wettelijke verplichtingen blijven ongewijzigd, maar de Eu-ropese regeringsleiders hopen de critici van de Europese Grondwet na al deze omleidingen zoek ge-reden te hebben.

Het nieuwe EU-verdrag is 'grotendeels gelijk' aan de eerder in Franse en Nederlandse referenda ver-worpen Grondwet. Daarom moeten nu ook de Britten erover gaan stemmen in een referendum.
Dat concludeert een door Labour geleide commissie van het Britse Lagerhuis en ik neem u even mee door haar bevindingen. De druk op de Britse regering om een referendum over het verdrag uit te schrijven wordt immers steeds groter. Maar net als het Nederlandse kabinet houdt de regering van Gordon Brown vol dat het verdrag substantieel afwijkt van de verworpen Grondwet.
Zulke beweringen zijn echter 'niet handig' en 'mogelijk misleidend', concludeert de commissie, want het verdrag is zeker zo ingrijpend als de Grondwet, en behalve symbolische zaken als vlag en volks-lied zijn alle belangrijke vernieuwingen van de Grondwet behouden gebleven.
Ook op de totstandkoming van het verdrag uit de commissie scherpe kritiek. De tekst werd ‘in het geheim en overhaast’ opgesteld door de Europese Commissie.
Die kwam bovendien tot op het laatste moment met toevoegingen, en oefende daarna druk uit om snel tot overeenstemming te komen. Het gehele proces 'had niet beter kunnen worden ingericht om de rol van de nationale parlementen te marginaliseren'.
De commissie ziet bovendien een fundamenteel bezwaar in het feit dat het verdrag nationale parle-menten verplicht bij te dragen aan 'het goed functioneren van de Unie'. Daarmee wordt hun soeverei-niteit aangetast

Tot zover de bevindingen van de Britse Lagerhuiscommissie, die tot geheel andere conclusies komt dan onze regering.
En onze regering is ook niet zo heel erg zeker van z’n zaak, want die wil het er nu vooral even heel erg snel doorheen loodsen. Vraag het vooral niet aan de bevolking. Was de PvdA er eerst nog van overtuigd dat het een prachtig onderhandelingsresultaat was wat met trots aan de bevolking zou kun-nen worden voorgelegd, haalt die partij nu bakzeil op een manier die alleen de meest doorgewinterde plucheplakkers past.

Wie vertrouwt de koopman, u kent de standwerkers wel die het publiek proberen te verleiden om iets te kopen dat ze niet kennen. Wat dit kabinet probeert is niets anders . U probeert knollen voor citroe-nen te verkopen, terwijl we u met knollen op pad hebben zien gaan naar Lissabon en met knollen hebben zien terugkomen uit Lissabon.

Het ‘Nee’ van de Nederlandse kiezer was voor een belangrijk deel gebaseerd op de onvrede over de buitengewoon belabberde positie van dieren. Het nieuwe verdrag gaat echter nog steeds uit van de schaamteloze passage dat toename van de productiviteit in de landbouw het enig uitgangspunt mag vormen. Niks kleinschaligheid, niks biologisch, niks diervriendelijk. Groei is het toverwoord, zelfs waar krimp het enige is wat we kunnen verantwoorden naar natuur, milieu, dieren, onszelf en toekomstige generaties.

En u wilt dieren wel erkennen als wezens met gevoel, als dat maar niet bijt met wettelijke en bestuurs-rechtelijke bepalingen en de gebruiken van lidstaten, met name met betrekking tot godsdienstige riten, culturele tradities en regionaal erfgoed.
Ga maar door met stierenvechten, kievitseieren rapen,grutto’s schieten, de drijfjacht en alles wat ver-der aan dieronvriendelijke tradities en riten te bedenken is, voor Europa is het welzijn van dieren niet meer dan een schaamlap.

Deze grondwet verdient het om afgeserveerd te worden. En iedereen die dit zogenoemde verdrag niet aan de bevolking durft voor te leggen weet en beaamt dat. Ten tijden van het referendum over de grondwet was 85% van de politiek voor en 63% van de bevolking tegen.

De politiek durft de bevolking niet meer recht aan te kijken en op de man of vrouw af te vragen wat ze van de grondwet vindt nu de nietjes eruit getrokken zijn, de blaadjes geschud en opnieuw ingebonden.
Dit verdrag is een blamage en de burgers verdienen het zich hierover uit te spreken. Dat niet doen, is vragen om een nog grotere kloof tussen politiek en burger. De verbijstering over de kiezer die steeds meer de flanken van het politieke spectrum opzoekt, heeft alles te maken met een gebrek aan inle-vingsvermogen van de zittende politiek (met de nadruk op zittende) die domweg niet weet wat er leeft onder burgers. Probeert u het rustig, om de burger een grondwettelijke verdrag door de strot te du-wen. Tien tegen één dat de maaginhoud van de kiezer terugkomt, niet in het voordeel van de partijen die aan deze blamage van het ondemocratisch pushen van een omgekatte grondwet meedoen.
Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage Partij voor de Dieren over de mogelijke afschaffing van de basisbeurs

Lees verder

Bijdrage Partij voor de Dieren aan Landbouwbegroting, tweede termijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer