Bijdrage Partij voor de Dieren feite­lijke vragen­ronde over het jaar­verslag VWS 2008


26 mei 2009

Kunt u aangeven welke posten in het jaarverslag betrekking hebben op dierproeven, het ontwikkelen van alternatieven voor dierproeven en/of de uitvoering van de kabinetsvisie alternatieven voor dierproeven? Kunt u aangeven hoeveel op deze posten is uitgegeven voor dierproefgerelateerde zaken?

Kunt u aangeven welke patiƫntenorganisaties in 2008 zijn gefinancierd door uw ministerie, met welk doel en welke bedragen hiermee gemoeid waren?

Kunt u toelichten wat de laatste stand van zaken is met betrekking tot de uitwerking van de kabinetsvisie alternatieven voor dierproeven?

Kunt u toelichten wat de laatste stand van zaken is met betrekking tot de financiering van het N(K)CA?

Kunt u uiteenzetten waar de 80,3 miljoen euro onder doelstelling 2 van beleidsartikel 41 aan besteed is en welke posten hier onder vallen?
Kunt u een nadere specificering geven van de uitgaven onder doelstelling 6 van beleidsartikel 41?