Bijdrage Partij voor de Dieren AO Vuurwerk


28 januari 2008

Voorzitter,
Het kost 70 miljoen euro , wat 450 miljoen euro aan schade en 3 miljoen kilo afval oplevert.
Het bevat hoge concentraties koper, strontium, kalium, calcium, antimoon, ijzer, aluminium, titanium, lithium, natrium, magnesium, barium, zink, chloor, zwavel en fosfor, wat zorgt voor vervuiling van lucht, grond, en water.
90% van de productie komt uit China, waar het aantal slachtoffers onder de werknemers van fabrieken al jaren stijgt en er door explosies per jaar zo’n 250 mensen gedood worden. De sector is berucht vanwege de vele ongevallen.
En in Nederland zijn er ieder jaar weer meer calamiteiten. Dit jaar vielen er in één nacht 1100 slachtoffers, was er één dode te betreuren en brandden tientallen scholen af.
75% van de Nederlanders doet er niet aan, 48% van de Nederlanders wil een verbod en talloze mensen en dieren staan ieder jaar weer doodsangsten uit.

Compliment dus voor de ministers die het afsteken van vuurwerk door particulieren nu terug willen dringen.
Maar wie ziet wat er allemaal voor nodig is -task forces, opslagbunkers, taakstraffen- en de uiterst problematische handhaving in ogenschouw neemt, vraagt zich wel af of we niet al te star vasthouden aan een traditie die nodig toe is aan herbezinning.

Als vuurwerk op dit moment nog niet zou bestaan en nog uitgevonden zou moeten worden, zouden we het absoluut niet in orde vinden dat kinderen en volwassenen er zomaar mee aan de slag kunnen gaan.

De Partij voor de Dieren is voor maximale persoonlijke vrijheid, maar die houdt op waar de belangen van andere levende wezens ernstig geschaad worden. En die van natuur en milieu.

Voorzitter, en dat is het geval bij vuurwerk. Wie de zeer negatieve neveneffecten in aanmerking neemt met daarbij het beperkte draagvlak onder de Nederlandse bevolking, kan niet anders dan concluderen dat er een verbod op het bezit en afsteken van vuurwerk door particulieren zou moeten komen. Wat de Partij voor de Dieren betreft: hoe eerder hoe beter.

We zouden daarmee overigens geen uitzonderingspositie krijgen, want een dergelijk verbod is in een aantal andere landen al jaren van kracht .

Centraal en op vastgestelde tijden door lokale overheden afgestoken siervuurwerk zou mogelijk een alternatief kunnen vormen dat wat ons betreft bespreekbaar is.
Wij willen de regering echter vragen een totaalverbod op particulier vuurwerk in te stellen. Graag een reactie.

Interessant voor jou

Bijdrage Partij voor de Dieren aan Algemeen Overleg OCW Plan van aanpak maatschappelijke stages

Lees verder

Bijdrage Partij voor de Dieren aan debat Nota Dierenwelzijn (eerste termijn)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer