Bijdrage Partij voor de Dieren aan debat Nota Dieren­welzijn (eerste termijn)


28 januari 2008

Voorzitter. Dieren zijn niet als mensen. Mensen verschillen van dieren doordat ze een ethisch besef hebben. Mensen zijn daarom verantwoordelijk voor wat ze dieren aandoen. Wie toelaat dat mensen welbewust dieren angst, stress of pijn bezorgen of het dieren onmogelijk maakt hun natuurlijk gedrag te uiten, maakt zich mede schuldig aan de mishandeling van dieren.

Dieren hebben niets aan deze nota Dierenwelzijn. Deze nota is regelrechte obstructie. Dieren verdwijnen wederom in de donkere betonnen wachtkamer.

Voorzitter. Dieren hebben recht op de prachtige beloften die de coalitiepartijen in hun verkiezingsprogramma’s deden en die het kabinet deed in het regeerakkoord. Dit kabinet weigert echter haar verantwoordelijkheid te nemen. We moeten wachten tot de markt het zal opknappen. Maar ik kan u uit uw droom helpen: de markt heeft géén ethisch besef.

De maatschappelijke weerstand tegen de respectloze omgang met dieren vroeg om een stevige nota. Maar de minister laat zien noch dierenwelzijn, noch de Nederlandse burger, noch de Kamer serieus te nemen.

De vraag is of de minister bereid is eindelijk wettelijke en werkelijke bescherming te bieden aan dieren waarover mensen beschikken zoals: melkkoeien, kalveren, vleeskoeien, varkens, vleeskuikens, leghennen, geiten, schapen, konijnen, kalkoenen, eenden, vissen, schelpdieren, gezelschapsdieren en dieren in de natuur. Ik overweeg hierover moties in te dienen.

Ik kom daar graag op terug in de tweede termijn.