Bijdrage Partij voor de Dieren AO Visserij (incl paling)


17 maart 2009

Mevrouw Ouwehand (PvdD): Voorzitter. Als je de koppen ziet over het beheerplan dat de minister na veel gepolder heeft gepresenteerd, zou je bijna denken dat condoleances op hun plaats zijn. "Verburg tekent doodvonnis aal", heb ik al gelezen. Wij kunnen eigenlijk niet anders dan concluderen dat zij met haar gepolder de toekomst van de paling inderdaad vakkundig om zeep weet te helpen. Hoewel ik het verschrikkelijk vind dat de paling zal uitsterven -- onze biodiversiteit staat immers al ernstig onder druk en iedere diersoort die wij verliezen is er echt een te veel -- is het voor de paling misschien maar beter dat hij niet meer wordt bestookt met nog meer poldercompromissen. Ik neem aan dat de Europese Commissie dit nieuwe plan, elf maanden stug doorvissen en een maandje niet, gewoon zal afkeuren. Ik ben benieuwd hoe de minister reageert op het strafregime dat ons boven het hoofd hangt met een vangstverbod van zes maanden als deze plannen worden afgekeurd.
Ik denk niet dat ik iemand erop hoef te wijzen dat herstel van de palingstand zelfs bij een totale visserijstop wel een paar honderd jaar kan duren. Wat denkt de minister nu eigenlijk te doen? De laatste twintig jaar is de hoeveelheid glasaal met 99% afgenomen. Er is dus nog maar 1% over van het oorspronkelijke niveau. Wij moeten er alles aan doen om de paar palingen die hier nog zitten, in de gelegenheid te stellen om hun paaigronden in de Sargassozee te bereiken. Elke vorm van visserij brengt die trek in gevaar, waardoor de uitstervingscrisis zal verergeren of het nog langer zal duren voordat de paling zich herstelt. Het plan is dus absoluut ontoereikend om de paling te redden. Het is beschamend dat wij het zover hebben laten komen. Nog beschamender is het dat er ook nu zelfs niet echt iets aan wordt gedaan. Als de paling uitsterft, sterft ook de palingvisser uit. Een simpel feit, dat schijnbaar moeilijk te doorgronden is door de minister en de sector. Zij wachten liever tot de wal het schip keert. Dat zal dan ook snel gebeuren. Een beschuldigende vinger van de sector naar de aalscholver helpt daar echt niet bij.
Ik vind het ongelooflijk dat de grootste veroorzakers van dit probleem, de palingvissers en het ministerie, het pact opnieuw hebben gesloten en opnieuw een of ander plannetje inzetten om jaarlijks 50 ton paling over de dijk te zetten met belastinggeld. Wij moeten het probleem echt bij de bron aanpakken: stoppen met de visserij. Onafhankelijke deskundigen zeggen dat het voorliggende plan bij lange na niet zal leiden tot de Europese verplichting dat ten minste 40% van de paling naar zee kan trekken. Minister, word wakker en kondig een vangstverbod af, net zoals Ierland al heeft gedaan.
Dan heb ik nog wat vragen gesteld over de gedachtekronkel om de paling te redden met het inspuiten van cellen van het zebravisje om in gevangenschap paring tot stand te brengen. Ik kijk even of er al een collega van de ChristenUnie is; helaas niet. Ik hoop toch dat de heer Van der Vlies die vragen heeft gezien. Stamceltherapie, genetisch geknutsel met dieren als oplossing voor ons eigen falen om op een fatsoenlijke manier zorg te dragen voor onze natuurlijke leefomgeving. Dergelijke technologie├źn moeten wij toch niet willen en zijn geen antwoord op ecologische misstanden waarvan wij zelf de oorzaak zijn. Graag een reactie van de minister. Ik heb nog een vraag over glasaal die in Nederland wordt ge├»mporteerd voor de kweek van paling. In hoeverre doen wij dat? Om hoeveel ton gaat het? Ik overweeg om hierover een motie in te dienen.

Mevrouw Ouwehand (PvdD): Voorzitter. Ik sloot af met opmerkingen over het genetisch geknutsel aan de paling. Ik zou toch echt graag zien dat wij daarmee ophouden. Ik verwacht steun van de christelijke partijen op dit punt.
Dan wil ik stilstaan bij de steeds grotere hoeveelheid in stukken gesneden dolfijnen die aanspoelen op de Nederlandse kust. Bruinvissen, een beschermde diersoort, verdienen een goede bescherming, maar dat lijkt alleszins uit de hand te lopen. De laatste drie maanden waren het er al meer dan honderd, waarvan bijna de helft ernstig was toegetakeld. Dolfijnen dus, waar lange repen vlees uit zijn gesneden, een groot deel van de kop ontbreekt of die over de hele lengte aan flarden zijn gescheurd. De reden voor die verminkingen is menselijk ingrijpen, zoveel is nu wel duidelijk. Veel exemplaren vertoonden aan de buitenkant tekenen van verdrinking, zoals bloeddoorlopen ogen en sporen van netten. Die dolfijnen zijn dus de treurige slachtoffers van de visserij, als bijvangst in visnetten. Het zijn zeezoogdieren die boven water adem moeten halen, maar als zij langs de kust zwemmen op jacht naar voedsel, komen zij vast te zitten in de netten en verdrinken zij. Het sterke vermoeden is dat het goedkoper is om dan de vis maar kapot te snijden in plaats van het net en dat de staandwantvisserij dus een belangrijke oorzaak is.
Ik verbaas mij er heel erg over dat de minister zich nu al drie jaar lang achter onderzoeken verschuilt, terwijl zij deze dieren gewoon zou moeten beschermen. Die onderzoeken gaan over populatieomvang, voedselanalyses, pathogeen onderzoek en, wat mij betreft, over achterstallig onderhoud. De kuststrook staat namelijk vol met netten. Dat had de minister allang kunnen weten, maar nu wil zij eindelijk eens gaan uitzoeken hoeveel vergunningen zij daarvoor eigenlijk heeft verleend. Dat levert zo veel vertraging op dat ik vind dat wij nu maatregelen moeten treffen. Ik vind dat wij de kuststrook netvrij moeten houden. Ik verwacht tijdens dit algemeen overleg hierover een toezegging van de minister.

Interessant voor jou

Bijdrage Partij voor de Dieren debat Wetsvoorstel ‘maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast’ – tweede termijn

Lees verder

Bijdrage Partij voor de Dieren Landbouwraad

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer