Bijdrage Partij voor de Dieren AO RAD over besluit om geen nieuwe regeling te ontwerpen


16 december 2008

Voorzitter, Laat ik maar beginnen met iets positiefs vandaag. Er komt geen nieuwe ministeriele regeling: mijn fractie is blij met deze beslissing van de minister. De vorige Regeling Agressieve Dieren heeft immers in vijftien jaar niets dan dieren- en mensenleed teweeg gebracht, zonder het doel te bereiken waarvoor deze werd ontwikkeld. Tijd om een betere koers in te zetten.

Boran
Tijdens het vorige overleg beschreef ik hoe de hond Boran ten dode was opgeschreven op basis van een onvolledige, volstrekt verkeerd uitgevoerde gedragstest. Hij was angstig en onzeker in een onbekende omgeving met onbekende mensen. En dat werd aangezien voor agressie. Zijn noodlot leek bezegeld, maar dankzij vele inspanningen van zijn eigenaren en diverse dierenbeschermers mocht hij deze week weer naar huis tot grote vreugde van zijn 9-jarige baasje. Slechts enkele weken rust en begeleiding had hij nodig om bij te komen en zo wel te slagen voor de test. Gisteren liet Martin Gaus deze commissie de beelden zien van dit mooie werk.
De zaak rondom de hond Boran blijft een schoolvoorbeeld van hoe wij de afgelopen vijftien jaar vanuit angst krampachtig hebben vastgehouden aan een dieronvriendelijke regeling die geen rekening hield met de aard en karaktertrekken van een levend wezen. Laten wij daar nu voorgoed een einde aan maken.

Honden die nog vast zitten
Te beginnen met de vele honden die nu nog vastzitten en de komende maanden zullen worden getest. Deze honden zitten al maanden in de opvang, sommigen meer dan een jaar. Ze worden niet uitgelaten, hebben geen contact met andere honden of met hun eigenaren. Ik wil de minister oproepen naar het voorbeeld van Boran te kijken. Vanuit de situatie waarin ze nu worden gehouden maken zij waarschijnlijk geen schijn van kans om te slagen voor een risico-assessment. Laten wij deze honden een goede kerst bezorgen en resocialisatie en gedragstraining mogelijk maken. En dan niet alleen voor de honden met eigenaar. Ik wil graag een toezegging van de minister dat zij ook de honden waarvan de eigenaar niet bekend is of waarbij de eigenaar afstand heeft gedaan van de hond, een eerlijke kans geeft op een nieuwe start.

Criteria inbeslagname
Voorzitter, dan nu over naar de nieuwe situatie vanaf 1 januari. De zorgen van mijn fractie over de willekeur die dreigt in de nieuwe situatie, zijn nog niet weggenomen.
In het schema dat de minister bij haar brief meestuurde, staat nog steeds het uitgangspunt dat opgetreden kan worden wanneer honden agressief gedrag vertonen of dreigen te vertonen. Bij het vorige overleg (11-9) gaf de minister aan dat een zorgvuldige set criteria nodig is op grond waarvan opsporingsambtenaren of politieagenten een hond in beslag kunnen nemen. Zijn deze criteria al beschikbaar? En zo ja, kunnen deze aan de Kamer worden gestuurd?

Het is nog steeds onduidelijk hoe de minister uniformiteit en duidelijkheid wil waarborgen wanneer iedere gemeente in hun apv andere regels kan stellen. Moet iemand met een herdershond straks in Assen een muilkorf bij zich hebben, in Meppel een verkorte hondenriem en mag hij Hoogeveen niet meer in? Hoe weet een hondeneigenaar wat wel en niet is toegestaan? En hoe denkt de minister toezicht te kunnen houden op een eerlijke handhaving en wil zij dat überhaupt wel?

Risico-assessment
Ook schrijft de minister dat het risico-assessment ter beschikking zal worden gesteld aan gemeenten en het Openbaar Ministerie. Het is dan aan hen om te beslissen of deze gebruikt zal worden. Dit verbaasde mij ten zeerste. Hoe kan de minister garanderen dat alle in beslag genomen honden straks een eerlijke kans krijgen en op deskundige wijze worden beoordeeld?

Nog even kort over de verschillen tussen de bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving en vervolging. Kan de minister garanderen dat de rechtsbescherming van de eigenaar in het bestuursrechtelijke traject gewaarborgd blijft? Hoe zit het met de mogelijkheden voor een contra-expertise of second opinion? Hoe zit het met de kosten voor de opslag bij inbeslagname bij bestuursrechtelijke handhaving?

Gedragscursussen
Voorzitter, het is inmiddels wel duidelijk dat mijn fractie pleit voor een bronbeleid. Ik zal mijn pleidooi voor de verplichte gedrags- en opvoedcursussen vandaag dan ook niet weer herhalen. Ook de minister geeft aan hier de waarde van te zien en ze vraagt het LICG een drie jaar durend project op te zetten ter preventie van hondenbeten, waar gedragscursussen dan ook in genoemd worden. Heel mooi allemaal, maar hiermee wordt weer slechts een deel van de hondenbezitters bereikt. En als de hondenbezitter hierdoor dan bewogen wordt tot het inschrijven voor een cursus: waar kan hij of zij dan terecht. Er zijn genoeg scholen, kynologische centra en gedragsdeskundigen, maar hoe kunnen de ‘goeden’ van de ‘kwaden’ worden onderscheiden? Heeft de minister hier zicht op? Is zij bereid de mogelijkheden te onderzoeken voor het stellen van normen voor hondenscholen en hier op te controleren?

Malafide hondenhandel
Tijdens het overleg dat wij voor de zomer hadden, gaf de minister aan dat door haar AID hard gewerkt wordt aan de aanpak van illegale hondenhandelaren. Dat brengt mij tot de vraag: hoe staat het met onze aangenomen motie die vroeg om een plan van aanpak om de malafide hondenhandel tegen te gaan? Dit plan zou inmiddels klaar moeten zijn.
Is de minister ook bereid hierbij regels te stellen ten aanzien van de socialisatie van pups bij hondenfokkers: geen puppies in een achteraf gelegen schuur bijvoorbeeld. En niet fokken op uiterlijke kenmerken.

Interessant voor jou

Bijdrage Partij voor de Dieren Landbouwbegroting - Tweede Termijn

Lees verder

Bijdrage Partij voor de Dieren Feitelijke vragenronde ammoniak en luchtwassers

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer