Bijdrage Partij voor de Dieren aan spoed­debat terug­dringen CO2 nationale CO2 emissies


6 februari 2008

Eerste termijn

Voorzitter. Heftige discussies over rekensommetjes, economische modelletjes en handelingsperspectieven die wij al dan niet goed hebben opgevat, wat de fractie van de PvdD betreft hebben wij die al gevoerd bij de behandeling van de VROM-begroting. Wij hebben toen de motie van de heer Duyvendak ondersteund. Daarin werd gevraagd om duidelijkheid. Gaan wij Nederlandse emissies fysiek terugbrengen of niet? Voor zover wij hebben begrepen, heeft de minister met het overnemen van die motie, waar wij blij mee waren, aan de Kamer toegezegd dat zij daar wel degelijk voor zou gaan zorgen. De fysieke uitstoot van emissies in Nederland zou worden teruggebracht.
Nu moeten wij constateren dat de minister de aangekondigde trendbreuk niet gestand zal doen. Ons rest kennelijk niets anders dan een heel ingewikkelde discussie over cijfertjes en de interpretatie van de woorden van de minister.
Ik hoorde mevrouw Spies van het CDA zeggen dat emissies in Nederland niet gereduceerd hoeven te worden als het ook ergens anders kan. Het mag natuurlijk wel. Gisteravond hoorde ik de heer Samsom op de televisie een pleidooi afsteken voor een duidelijk verhaal. In zijn woorden zouden wij niet anders kunnen dan constateren dat het redden van de aarde een grote eigen verantwoordelijkheid van Nederland vraagt. Onze ecologische voetafdruk is veel groter dan de wereld aankan. In Nederland stoten wij bijna 2½ keer zoveel CO2 uit dan de gemiddelde wereldburger. Wij moeten dus vooruit, deze discussie laten voor wat zij is, van Nederland een schone economie maken en van daar uit weer verder gaan.

Tweede termijn
Voorzitter. Ik hecht eraan om namens mijn fractie de teleurstelling uit te spreken over het feit dat het realiseren van de nationale doelstelling van Nederland op het gebied van emissiereductie minder rooskleurig is dan aan de burger is voorgespiegeld. Het is niet helemaal eerlijk om met ambitieuze doelstellingen te zwaaien en tegelijkertijd niet uit te leggen dat de verwezenlijking daarvan volledig zit in een handelssysteem van emissiereducties en ingewikkelde rekensommetjes. Dat vergroot het vertrouwen van de burger in de politiek niet, zou ik willen zeggen. Milieu is het grootste punt van zorg voor de burgers. Ik vraag mij af hoe het kabinet dit denkt te gaan uitleggen. Ik ben teleurgesteld en ik vind het een beetje bedroevend dat wij zo uitgebreid over rekensommetjes moeten praten, terwijl het moet gaan om je woord houden.

Interessant voor jou

Bijdrage Partij voor de Dieren aan AO over misstanden VWA

Lees verder

Bijdrage Partij voor de Dieren AO Natura2000

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer