Bijdrage Partij voor de Dieren aan inter­pel­la­tie­debat over de inzet tijdens de klimaat­con­fe­rentie op Bali


5 december 2007

Bijdrage Partij voor de Dieren aan interpellatiedebat over de inzet tijdens de klimaatconferentie op Bali

Voorzitter. De minister van Landbouw gaf onlangs in een debat over de Europese Visserijraad een interessant signaal af. Toen wij haar vroegen of Europa niet wat steviger met Noorwegen in beraad moest ten aanzien van het visserijbeleid van Noorwegen, merkte zij op dat Noorwegen zo'n goede onderhandelaar is, omdat Noorwegen spreekt namens vier miljoen Noren, terwijl de Europese Unie spreekt namens 27 lidstaten, met alle onderlinge verschillen van dien. Ik vond het opmerkelijk dat het kabinet ineens liet weten, toch ook te zien dat het optreden als één blok kan uitpakken als een struikelblok.

Ik breng dit voorbeeld naar voren om aan te geven dat wij de realiteitszin van de minister enigszins begrijpen. Natuurlijk zijn wij ook geschrokken van de uitspraken in het FD dat de ambities politiek gezien alleen maar zouden zijn dat wij blij mogen zijn als wij kunnen afspreken dat wij afspraken gaan maken. Toch begrijpen wij dat internationale overlegstructuren heel waardevol kunnen zijn, maar dat je er niet al je kaarten op moet inzetten: log, traag, een beetje wijn en vooral heel veel water. Letterlijk in dit geval. Desalniettemin vindt mijn fractie natuurlijk dat de minister er op Bali alles uit zal moeten halen wat er inzit. Daarom zijn wij blij met dit debat, met de duidelijkheid die hier vanavond hopelijk tot stand komt en met de motie van de heer Duyvendak.

Tot slot zou ik willen benadrukken dat de minister een bijzondere verantwoordelijkheid heeft als zij op Bali spreekt met de internationale gemeenschap over de grote milieuproblematiek. Mijn collega Van der Ham heeft Al Gore gememoreerd. Wij weten allemaal dat hij één van de belangrijkste veroorzakers van de klimaatverandering al dan niet bewust vergeten is in zijn film. De veehouderij. Als het meest veedichte land ter wereld is het aan ons om deze vergeten oorzaak van de klimaatverandering te agenderen op nationale en internationale agenda's. De minister kan aan de wereld laten zien hoe gemakkelijk het is om klimaatdoelstellingen te halen wanneer wij de vleesconsumptie minderen. Wij hebben de minister eerder gevraagd bij de behandeling van de VROM-begroting om uit te rekenen wat de klimaateffecten zijn van verminderde vleesconsumptie. Daar voelde zij toen niet zo veel voor.

Ons wetenschappelijk bureau heeft haar dat werk dan maar uit handen genomen. Wij hebben goed nieuws: wanneer wij in Nederland met z'n allen één dag minder vlees eten, halen wij in één klap ruimschoots de reductiedoelstelling van dit kabinet voor de huishoudens in 2010. Dat lijkt mij een prachtig signaal om af te geven in Bali.

Interessant voor jou

Bijdrage Partij voor de Dieren AO Visserijraad

Lees verder

Bijdrage van de Partij voor de Dieren aan AO Voortgang mestbeleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer