Bijdrage Partij voor de Dieren aan het debat over de situatie in Birma, eerste termijn.


26 september 2007

Voorzitter,

Nederland heeft grote ambities in het brengen van vrede en veiligheid in andere landen. Althans, het is onder deze noemer dat ons land troepen heeft gestuurd naar Irak en Afghanistan.

Nu er geweld wordt gebruikt tegen weerloze en geweldloos demonstrerende monniken in Birma door een junta die de bevolking van dat land in een wurggreep houdt, is het de vraag op welke wijze we vormgeven aan deze ambities. Zeker, ons land heeft geen grote handelsbelangen in Birma, maar ze zijn er wel degelijk. Kan de regering een handelsembargo treffen zodat Nederlandse bedrijven niet langer zaken zullen en kunnen doen met dit corrupte en dictatoriaal geregeerde land? Ik denk aan bedrijven als Bruynzeel en de Koninklijke Houthandel. Wat moeten we met hout uit een land waar de bevolking zo onderdrukt wordt door haar machthebbers? En wat moeten we met een reisorganisatie die vandaag nog op internet adverteerde met “Avontuurlijk Myanmar met individuele vrijheid wereldwijd”? Moeten we op vakantie willen naar een land dat vreedzame protesten met geweld neerslaat en haar oppositieleider gevangen houdt?

Er wordt ingezet op overleg met de internationale gemeenschap; waardering voor de rol van Nederland daarin. In zijn brief schrijft minister Verhagen dat Nederland de situatie in Birma nauwlettend volgt en deze waar mogelijk aan de orde stelt. Hij zegt dat Nederland de oproep van de demonstranten om vrijheid en democratie ondersteunt, en dat Nederland de Birmese autoriteiten oproept tot dialoog met de oppositie. Maar waarmee voorzitter? De bevolking van Birma lijdt al decennialang onder een militair regime. We keuren af, we roepen op, maar de vraag op welke manier we effectieve druk kunnen uitoefenen om de bevolking van Birma de kans te geven haar samenleving naar eigen inzicht in te richten, is nog altijd niet beantwoord.

Het zou getuigen van een dubbele moraal, voorzitter, wanneer we onze verontwaardiging over onderdrukking slechts selectief wensen om te zetten in daden. De zorgen die we ons zeggen te maken over mensenrechten en democratie vertalen zich in bovenmatige daadkracht als het gaat om landen waar we strategische belangen hebben, of waar onze grote bondgenoten strategische belangen hebben. Intussen lieten we een van de meest wrede militaire regimes ter wereld ongemoeid, toevallig een land waar we geen olie vandaan halen.

Jarenlang hebben we de mensen die moeten leven onder het juk van de Birmese dictatuur overgelaten aan hun lot. De afgelopen dagen hebben deze mensen laten zien dat zij op vreedzame wijze een democratische samenleving willen tot stand willen brengen. Zij hebben de moed opgebracht om hun onderdrukkers te trotseren, ondanks de gewelddadige reactie die hen te wachten stond. Hun dappere strijd voor democratie moet wat de Partij voor de Dieren betreft nú worden ondersteund met harde economische maatregelen tegen de machthebbers. Alleen zo kan duidelijk worden gemaakt dat Nederland achter de bevolking van Birma staat, en niet achter haar gewelddadige leiders. We moeten laten zien dat het neerslaan van vreedzame protesten kan niet worden getolereerd.

Wij steunen de oproep van de SP-fractie voor een boycot van Total en horen graag welke economische sancties kunnen worden opgelegd aan Nederlandse bedrijven.

Dank u wel.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Partij voor de Dieren aan feitelijke vragenronde LNV-begroting 2008

Lees verder

Bijdrage Partij voor de Dieren aan het debat over de situatie in Birma, tweede termijn.

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer