Bijdrage Partij voor de Dieren aan het debat over de situatie in Birma, tweede termijn.


26 september 2007

Voorzitter.

Bij de beantwoording van de vraag wat de meest effectieve strategie zal zijn om het dictatoriale regime in Birma zijn machtspositie te ontnemen, wordt natuurlijk besproken waar de pijn zal zitten voor de bevolking. Mevrouw Van Velzen heeft twee moties ingediend. De fractie van de Partij voor de Dieren zal deze steunen. Daarmee wordt vooral de oppositie in Birma serieus genomen in haar oproep om een totale boycot van investeringen in Birma te hanteren. Wij denken dat de oppositie, die een groot draagvlak heeft onder de bevolking, het meeste recht van spreken heeft en weet welke strategie het beste zal zijn. Daarmee sluit ik mij aan bij het Birmacentrum Nederland. Laten wij hier vooral niet doen alsof door de oppositie geen afwegingen worden gemaakt over de mate waarin maatregelen de bevolking zullen treffen. Ook daar wordt afgewogen wat uiteindelijk voor het hele land het beste is. Wij hoeven hier niet te doen alsof wij daar de kenners in zijn.

De staatssecretaris heeft gesproken over het gezonde verstand van Nederlanders. Dat is lastig, want wij hebben zelf geen antwoord op de vraag hoe wij om moeten gaan met een boycot: moeten wij dat landsbreed afkondigen of niet? Intussen vragen wij wel van Nederlanders om zelf een verstandige beslissing te nemen. Waarop moeten zij die dan baseren? Daarop wil ik graag een toelichting.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Partij voor de Dieren aan het debat over de situatie in Birma, eerste termijn.

Lees verder

Bijdrage Partij voor de Dieren aan feitelijke vragenronde VROM-begroting 2008

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer