Bijdrage Partij voor de Dieren aan AO Landbouw & Visse­rijraad


15 januari 2008

Voorzitter,

Ik wil in mijn termijn stilstaan bij de vogelgriep. We hebben daar onlangs uitgebreid schriftelijk overleg over gevoerd met de minister. Dat overleg was wat de Partij voor de Dieren betreft onbevredigend én verontrustend. Zo maken we ons ernstige zorgen over wat de minister omschrijft als de kern van haar aanpak: het beleid is er primair op gericht om introductie van het AI-virus in Nederland te voorkomen. Daarmee lijkt de minister geen Nederlandse verantwoordelijkheid te voelen voor de gevaren van een wereldwijde uitbraak van dit gevaarlijke virus. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Center for Disease Control and Prevention geven aan dat door het toenemende aantal dierziektecrises het slechts een kwestie van tijd is voor er een wereldwijde pandemie uitbreekt, met naar schatting 2 tot 7,5 miljoen doden tot gevolg. Het kan toch niet zo zijn dat het Nederlandse beleid er alleen maar op gericht is om te proberen het vuurtje buiten de deur te houden, terwijl we met de massale pluimveeconcentraties en het gesleep met dieren een enorm vat vol explosieven in stand houden? Ik wil van de minister weten welke verantwoordelijkheid zij neemt voor het voorkomen van een wereldwijde pandemie.

Want voorzitter, het is weer zover: nog geen drie maanden hebben de kippen buiten kunnen lopen sinds de vorige ophokplicht, of ze worden voor de zoveelste keer verplicht opgesloten. Om te voorkomen dat de kippen in Nederland straks het daglicht helemaal niet meer zien, is het noodzakelijk om nu eens structurele maatregelen te nemen.

De belangrijkste en meest voor de hand liggende maatregel voor iedereen die naar de feiten kijkt, is het aanpakken van de hoge concentratie kippen en het gesleep met dieren. Maar dat lijkt voor de minister allemaal niet bespreekbaar.

Sterker nog: op het moment dat de consumptie van pluimveevlees daalt, wordt er bijna zes miljoen euro uitgetrokken voor een promotiecampagne om het imago van pluimveevlees weer op te vijzelen en de consumptie te vergroten. Kamikaze-actie als je het mij vraagt: spelen met de volksgezondheid, notabene voor de helft gefinancierd door de Europese Commissie.

De steeds terugkerende ophokplicht lijkt daadkrachtig, maar staat voor een beleid dat de werkelijke oorzaken buiten schot laat en intussen de biologische sector de nek omdraait. Hoeveel vertrouwen kunnen consumenten nog hebben in de diervriendelijker biologische houderij, wanneer de kippen ook daar hun natuurlijke gedrag niet kunnen vertonen? Hoe kan een minister, die de verantwoordelijkheid voor een diervriendelijker veehouderij bij de consument neerlegt, zo'n beleid verantwoorden? Hoe communiceert ze over de vrije uitloop die eigenlijk geen vrije uitloop is? Een kip kan niet kiezen. Maar op deze manier kunnen welwillende en bewuste burgers dat ook niet. Voorzitter, dat moet de minister uitleggen.

En de minister moet uitleggen waarom zij volhoudt dat het instellen van een ophokplicht een effectieve maatregel is om uitbraak van het vogelgriepvirus te voorkomen. Waarom blijven handelsbewegingen en de hoge concentraties pluimvee buiten schot, en hoe valt dat te verantwoorden gezien het veel grotere gevaar dat daardoor dreigt? Hoe kan de minister verantwoorden dat de pluimveeconcentraties met belastinggeld nog meer worden vergroot en dat er nog meer gesleept wordt met dieren als gevolg van de promotiecampagnes voor kippenvlees?

Interessant voor jou

Bijdrage Partij voor de Dieren aan AO Jacht in het Kroondomein en het Koninklijk Jachtdepartement

Lees verder

Bijdrage Partij voor de Dieren aan AO Veetransporten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer