Bijdrage Ouwehand Plenaire Afronding AO Kern­energie


1 juni 2011

Bekijk de bijdrage via debatgemist.nl

Mevrouw Ouwehand (PvdD): Voorzitter. Het is een beproefde strategie van mensen die de macht hebben om de bevolking bang te maken met allerlei doemscenario's om erdoor te drukken wat je zelf graag wilt. Toen het ging om de Europese grondwet werd al gezegd dat het licht uit zou gaan in Europa als de bevolking daar ja tegen zou zeggen. Als het gaat om kernenergie zien wij dezelfde dynamiek. Een van de belangrijkste redenen om niet te hoeven kiezen voor kernenergie is dat er andere keuzes kunnen worden gemaakt in onze energiepolitiek. Ik heb in het AO al betoogd dat wij met heel wat minder energie toe kunnen en dat er dus genoeg is om aan onze noodzakelijke behoefte te voldoen. Wij hoeven in Nederland geen energieslurpende en giga-verspillende bio-industrie. Wij hoeven geen kunstmestfabrieken die bij een stroomstoring van slechts zeven minuten al met een miljoenenclaim aankomen. Wij hoeven geen supersnelwegen en wij hoeven ook geen retourtjes per lijndienst Amsterdam-Maastricht met het vliegtuig. Als je dat in ogenschouw neemt, is er geen enkele reden om te kiezen voor een gevaarlijke energievoorziening als kernenergie. Ik heb één motie.

De heer Van Vliet (PVV): Voorzitter, via u stel ik een gewetensvraag aan mevrouw Ouwehand. Reist zij wel eens met het vliegtuig of met de auto, of gebruikt zijn wel eens ergens airco?

Mevrouw Ouwehand (PvdD): Ik reis niet per vliegtuig, ik heb ook geen airconditioning en ik doe, zoals de heer Van Vliet weet, het maximale, het meest efficiënte en ook het gemakkelijkste om bij te dragen aan een schone wereld, namelijk geen vlees eten. Want de heer Van Vliet weet natuurlijk heel goed dat dat het meest vervuilende is wat je zou kunnen doen.

De heer Van Vliet (PVV): Ik constateer dat dit een flauwekulverhaal is.

De heer Leegte (VVD): Ik heb de vraag aan mevrouw Ouwehand of mijn interpretatie klopt. Volgens mij is zij de enige van de partijen die tegen kernenergie zijn die het eerlijke verhaal vertelt. Zij zegt namelijk: duurzame energie is ook geen oplossing voor het energievraagstuk en dus moeten wij minder energie gebruiken en minder economische groei. Met andere woorden, terug naar de tijd van Ot en Sien. Klopt het inderdaad dat zij zegt: met duurzame energie redden wij het ook niet bij deze energieconsumptie, het moet allemaal minder? Dan is dit dus een economiedebat en geen energiedebat dat zij aan het voeren is.

Mevrouw Ouwehand (PvdD): Dat economiedebat zou ik graag aangaan met de heer Leegte. Hij maakt een wel erg creatieve vertaling van de bijdrage die ik zojuist heb geleverd. Als wij inzetten op die energiebesparing, met name op de meest vervuilende sectoren, zal dat een groene economie een enorme impuls kunnen geven, maar dat is een ander verhaal. Wat de heer Leegte wel kan concluderen, is dat de Partij voor de Dieren inderdaad zegt: het moet minder en beter. Dat zeggen wij zowel over de vleesconsumptie als over onze energiepolitiek. Als de heer Leegte naar de scenario's kijkt die daaraan ten grondslag liggen, kan hij niet anders dan beamen dat hier heel veel mooie kansen liggen voor een schone toekomst, waarin wij ook centjes kunnen verdienen met elkaar.

De voorzitter: De heer Leegte, kort graag.

De heer Leegte (VVD): Maar dan klopt het dat er onvoldoende duurzame energie mogelijk is om in de groeiende welvaart te voorzien, dus dat wij met duurzame energie terug moeten in economische welvaart.

Mevrouw Ouwehand (PvdD): Nee, dat stel ik niet. Wat ik wel stel, is dat de manier waarop wij nu onze economie hebben ingericht, juist enorme schade toebrengt aan onze welvaart. Dat blijkt als je bereid bent om welvaart iets breder te zien dan alleen de euro's die je opstapelt. Welvaart gaat ook de over schone lucht die wij kunnen inademen, de bodem die wij kunnen blijven gebruiken voor de voedselvoorziening, en de miljarden die wij zullen moeten ophoesten als het ons niet lukt om de aarde leefbaar te houden.

Interessant voor jou

Bijdrage Thieme AO Dierziekten en antibioticagebruik in de veehouderij

Lees verder

Bijdrage Schriftelijk Overleg Wijzigingsopdrachten van het ontwerpbesluit gewasbeschermingsmiddelen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer