Bijdrage Ouwehand Debat Visse­rijraad


7 juni 2012

Mevrouw Ouwehand (PvdD):
Voorzitter. Afgelopen zondag was het World Ocean Day, maar daar lijkt Europa geen boodschap aan te hebben. Het gaat heel slecht met de oceanen en met het leven dat zich daarin bevindt. Tijd voor actie, bijvoorbeeld om de overcapaciteit in de Europese vissersvloot aan te pakken. Dat gebeurt maar niet. Daar heb ik eerder moties voor ingediend, maar die hebben het helaas niet gehaald. Ik heb er nu twee om datgene wat de koers lijkt te worden, aan te scherpen.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Europese Commissie het oorspronkelijke voorstel om uiterlijk in 2015 alle visbestanden te beheren op het niveau van de Maximum Sustainable Yield (MSY), nu wil afzwakken, waardoor de bestanden pas in 2020 op MSY-niveau hoeven te worden beheerd;

verzoekt de regering, vast te houden aan de doelstelling om de Europese visbestanden uiterlijk in 2015 te beheren op MSY-niveau,

en gaat over tot de orde van de dag.


De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Ouwehand. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 604 (21501-32).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Europese Commissie een nieuw systeem van overdraagbare visserijconcessies introduceert in het Gemeenschappelijk Visserijbeleid;

constaterende dat visserijconcessies de toegang tot vangstmogelijkheden moeten gaan regelen, maar dat er geen duurzaamheidscriteria worden meegewogen bij het toedelen van de concessies aan vissers;

verzoekt de regering, zich er sterk voor te maken dat duurzaamheidscriteria worden verbonden aan een eventueel nieuw systeem van visserijconcessies in het Gemeenschappelijk Visserijbeleid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):
Wij kijken reikhalzend uit naar de poging van de staatssecretaris om het voorliggende tonijnakkoord met de Salomonseilanden van de hamerstukkenlijst af te halen, zodat deze Kamer daar nog over kan zeggen dat Nederland dat akkoord vooral niet moet steunen.

[...]

Staatssecretaris Bleker:
Voorzitter. Een reactie op enkele vragen en vervolgens een reactie op de ingediende moties.

Mevrouw Ouwehand stelde ook een vraag. Wij zullen ons voorbehoud ten aanzien van het akkoord of mandaat met betrekking tot de visserij bij de Salomonseilanden handhaven, totdat er een evaluatie beschikbaar is. Een en ander betekent dat de behandeling van dit onderwerp zal plaatsvinden in de Raad. Mijn positie zal ik pas bepalen nadat deze evaluatie bekend is.

Mevrouw Ouwehand (PvdD):
Ik ben een beetje verbaasd dat de staatssecretaris mijn moties niet wil steunen. Het realiseren van het MSY in 2015, zoals ik vraag in mijn motie op stuk nr. 604, was al de inzet van de regering. Verder zegt de staatssecretaris: duurzaamheid staat centraal in het nieuwe visserijbeleid. Dan is het gek dat je geen duurzaamheidscriteria stelt -- dat vraag ik in mijn motie op stuk nr. 605 -- voor het toekennen van toegang tot visbestanden. Dan maakt het dus niet uit of het een megatrawler is, of er wel of niet duurzaam wordt gevist.

Staatssecretaris Bleker:
Als een megatrawler aan alle eisen voldoet die in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid zijn gesteld, dan mag een bedrijf vissen zoals dat binnen de quota kan. Wij kunnen er daarbovenop dus geen specifieke duurzaamheidseisen aan verbinden. Men voldoet aan de eisen of men voldoet niet. Klaar. Dit was mijn korte reactie; ik heb er verder niets aan toe te voegen. Ik blijf dan ook bij mijn standpunt: ontraden. Mijn oordeel over de andere motie was ook duidelijk.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Ouwehand AO Landbouw- en Visserijraad

Lees verder

Bijdrage Ouwehand AO Conferentie Rio+20 en klimaatbeleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer