Bijdrage Ouwehand AO AWACS (vervolg)


9 februari 2012

Mevrouw Ouwehand (PvdD): Voorzitter. Al 33 jaar heeft de bevolking van Onderbanken en Brunssum non-stop te maken met ernstige overlast van de overvliegende AWACSvliegtuigen. Die herrie is zo erg, dat als je dat wil laten horen op een willekeurig plein in Den Haag voor een willekeurig ministerie, de verantwoordelijke voor de openbare orde zegt: ja, maar dat gaan we niet doen, daar zullen mensen van schrikken; weet je wel hoeveel herrie dat is? Dan krijg je er geen vergunning voor. Zo hard is dat.

Andere woordvoerders hebben al over het creatieve rekenen van de minister gesproken. De Partij voor de Dieren ziet op geen enkele manier de beloofde 35% geluidsreductie terug. Er staat "naar verwachting" en "beoogd" en we zien uitgebreide rekensommen waarbij wij vraagtekens plaatsen. Als de minister in dit debat niet met een overtuigend antwoord komt -- maar als ik
eerlijk ben, verwacht ik dat niet -- dan moet de binnenvliegregeling er komen. Gelukkig zijn er meer collega's die dat willen. De Partij voor de Dieren gelooft niet in Rutte-garanties voor Kunduz, niet in Verhagen-garanties voor veilige kernenergie en ook niet in Hillen-garanties voor Onderbanken.

Dan ga ik gauw over naar het kostbare groen dat wij hiervoor hebben opgeofferd. Ook wat dat betreft moeten wij concluderen dat de beloftes niet worden nagekomen. De 6 ha bos die in 2006 al zou worden aangelegd, is vandaag de dag nog steeds niet gerealiseerd. Het beloofde herstel laat op zich wachten. De minister schrijft wel doodleuk dat hij voornemens is, een vergunningaanvraag bij de gemeente in te dienen voor beheer en onderhoud van 20 ha bos. Dat bos redt zich wel, dat hoeft niet beheerd en onderhouden te worden. De minister bedoelt hier natuurlijk dat er gewoon wordt gekapt. Het lijken de trucjes van Bleker wel: een koe in de wei is ook natuur. Een gekapte boom ziet er ook nog best aardig uit, lijkt de minister te willen zeggen. Daar gaan wij onze kostbare centen niet aan besteden. Dat bos blijft gewoon staan als het aan de Partij voor de Dieren ligt. Als de minister dat niet kan toezeggen, zullen wij daarover een motie indienen.

Helemaal boos werd ik toen ik las dat het al toegezegde herstel binnen de ecologische hoofdstructuur zou komen. Ik dacht het niet! Compenseren doe je door natuur die je illegaal hebt vernietigd, opnieuw aan te leggen en niet op een plekje waar al natuur is. Nieuwe natuur moet erbij komen. In die trucjes gaan we niet mee. Dat illustreert maar weer dat het vernietigen van natuur op het lijstje staat waar gemakkelijk overheen gelopen wordt door de minister van Defensie. Hij wordt ook nog gesteund door de staatssecretaris die verantwoordelijk is voor natuur. Bosonderhoud is een eufemisme als het op de vliegroute ligt. We weten allemaal dat het gaat over het kappen. We willen geen nieuwe kap, we willen spoedig herstel, en niet in de ecologische hoofdstructuur. Als de minister dat niet kan toezeggen, zullen wij daar moties over indienen.

[…]

Minister Hillen: […] Ik vervolg mijn betoog met het bosonderhoud. Dat zal toch moeten plaatsvinden omdat dat in het belang is van de veiligheid. Ik heb daarover met de gemeente gesproken. Ik heb de gemeente gevraagd om met het ministerie zitting te nemen in een werkgroep om te onderzoeken hoe dat het beste vormgegeven kan worden. Dat heeft de gemeente afgewezen. De gemeente heeft liever dat het Rijk die verantwoordelijkheid heeft. Er kan wel een aanvraag ingediend worden bij de gemeente, die de gemeente in behandeling neemt waarna er een uitkomst volgt. Dat is de positie waarin wij nu verkeren. Wij zullen een aanvraag doen. Vervolgens zal die getoetst worden volgens de regels die daarvoor gelden. Dan zien we wat we kunnen doen.

Voorzitter. Dit was mijn inbreng in tweede termijn.

[…]

Mevrouw Ouwehand (PvdD): De minister heeft het heel vriendelijk over bosonderhoud, alsof het bos daar verbeterd gaat worden. Welke vergunningen heeft hij precies nodig voor
het onderhoud dat hij daar gaat plegen?

Minister Hillen: Dat heb ik al gezegd. Ik zal de gemeente Onderbanken om een vergunning vragen om dat te doen. De gemeente zal toetsen wat daarvoor nodig is en mij dat antwoord
geven.

Mevrouw Ouwehand (PvdD): Kan de minister niet gewoon zeggen dat het gaat om het aftoppen of het kappen van bomen? We moeten even helder hebben waar we over spreken
in plaats van eufemistisch over onderhoud spreken alsof we het bos daar gaan verbeteren. Daar lijkt geen sprake van te zijn.

Minister Hillen: Dat heb ik altijd al gezegd. Ik doe daar helemaal niet moeilijk over. Het is het aftoppen of het bijsnoeien van bomen. In dit geval gaat het om een bos dat de vorige keer is
afgetopt en dat inmiddels weer voor een stuk is aangegroeid. Dat moet hier en daar wat bijgesnoeid worden. Het gaat om een paar bomen die te hoog zijn en gevaar opleveren voor
de binnenkomende vliegtuigen.

[…]

Mevrouw Ouwehand (PvdD): Voorzitter. Als het aanleggen van nieuw bosgebied nog langer op zich laat wachten, kan ik me kan voorstellen dat de minister zegt: Ik vind dit zo vervelend
en Defensie heeft zo’n groot hart voor groen, dat we er nog wat extra bos bij doen. En als het in Onderbanken geregeld is, mag er, wat de Partij voor de Dieren betreft, 50 km
verderop wel een extra compensatiebos komen. Dan kan de minister laten zien dat hij het meent dat Defensie zo’n hart voor natuur heeft.

Ik zie de binnenvliegregeling eraan komen. Laat ik er maar eerlijk over zijn! De minister kan nog één keer antwoorden, maar ik denk dat de Kamer met een motie zal komen. Als de
minister zeker is van zijn zaak, hoeft hij nergens bang voor te zijn. Daar lijkt het op dit moment echter niet op.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Inbreng Schriftelijk Overleg Fiche Mededeling actieplan tegen het toenemend gevaar van antimicrobiële resistentie

Lees verder

Bijdrage Ouwehand AO PAS - Natura 2000

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer