Bijdrage Eva van Esch aan nota­overleg granuliet


12 mei 2020

Voorzitter,

In november 2018 schreef Ton van Dijk een opiniestuk in HP De Tijd. Het aantrekken van Halbe Zijlstra door VolkerWessel zou wel eens een risico voor beide kunnen zijn, betoogde hij. Want als het telefoonboekje van Zijlstra te succesvol benut zou worden zou dat argwaan gaan wekken. En gelijk had hij.
Want voilà, hier zitten we anderhalf jaar later. In precies dat scenario. Het scenario waarin het telefoonboekje van Zijlstra machtiger lijkt dan de mening van experts.
Want ondanks dat experts uit allerlei hoeken over de granulietstort tegen de Kamer zeggen: doe - het - niet. Een voormalige milieu-officier zegt: doe - het - niet. Ambtenaren intern aangeven: doe - het - niet. De eigen inspectie gezegd blijkt te hebben: doe - het - niet. Én, de lokale gemeenschap massaal aangeeft: doe - het - niet. Ondanks dat alles lijkt het feit dat de heer Zijlstra meerdere malen contact heeft gehad met de top van Rijkswaterstaat om, zo wordt het eufemistisch genoemd, ‘de lopende discussie rond granuliet te versnellen’, voldoende geweest.
Wat geen grond is werd toch grond genoemd en storten maar die handel! Voor mijn fractie is dat onacceptabel.

Het nut van verondiepen, ongeacht met welk materiaal, staat al ter discussie. Ik roep in herinnering dat de onderzoeker die daar op dit moment onderzoek naar doet al opriep tot een tijdelijke stop op het verondiepen! En terwijl die discussie nog op gang moet komen weigert deze staatssecretaris een stop op de granulietstort. Nee sterker nog... er mag nog meer gestort worden.
Voor de Partij voor de Dieren was dat maanden geleden al onacceptabel en dat is het alleen nog maar meer geworden. De partijen die nu hun kop in het zand steken dragen bij aan natuurschade en het in stand houden van dit soort schimmige zaken.

Mijn fractie wil absolute helderheid over de gang van zaken. En dat betekent niet het sturen van een brei aan WOB-stukken, omdat deze toevallig gewobd zijn. Want helderheid geven de gelakte WOB-stukken nauwelijks. En de stukken die wel leesbaar zijn die roepen vele vragen op. Helderheid betekent open zijn over hoe dit misgelopen is. De Kamer actief informeren.

En zolang we dan bespreken wat er precies is misgegaan wil ik de staatssecretaris echt vragen het voorzorgbeginsel toe te passen. Wanneer zo veel experts een andere mening zijn toegedaan, wanneer er zoveel verzet is. Dan moet je op zijn minst even pas op de plaats maken. Eenmaal gestort komt het er namelijk niet meer uit.
Het is, zoals Zembla het noemde, gokken met bagger. En die terughoudendheid moet op dit moment eigenlijk voor het verondiepen van elke plas gelden.