Vragen Wassenberg over poli­tie­geweld bij een demon­stratie op het Malieveld


Indiendatum: mrt. 2021

Vragen van het lid Wassenberg (Partij voor de Dieren) aan de minister van Justitie en Veiligheid over politiegeweld bij een demonstratie op het Malieveld.

1. Kent u het bericht “Amnesty: disproportioneel politiegeweld bij coronaprotest Malieveld”? [1]

2. Erkent u dat op beelden onder meer te zien is dat agenten mensen met een wapenstok op het hoofd sloegen, dat een politiehond werd ingezet als geweldsmiddel bij een aanhouding van een persoon die al op de grond lag en dat een journalist, een cameraman en een beveiliger worden geraakt door een waterkanon?

3. Deelt u de inschatting van Amnesty International dat beelden van het politieoptreden tijdens de demonstratie wijzen op disproportioneel geweld tegen demonstranten?

4. Bent u bereid onderzoek te doen naar het politieoptreden tijdens deze demonstratie? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u de uitkomst van het onderzoek met de Kamer delen?

5. Vormen de beelden van de inzet van de politiehond tijdens de demonstratie en de recente uitzendingen van Zembla [3] voor u aanleiding om te onderzoeken of de drempel om een hond in te zetten te laag ligt, zoals Amnesty International stelt? Zo nee, waarom niet?

Deze vragen dienen ter aanvulling op de vragen van het lid Wassenberg aan de minister van Justitie en Veiligheid en aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over structurele mishandeling van honden in training bij leden van de Koninklijke Nederlandse Politiehonden Vereniging (KNPV) van 15 maart 2021.

[1] https://nos.nl/artikel/2372773-amnesty-disproportioneel-politiegeweld-bij-coronaprotest-malieveld.html

[2] https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/bijten-als-beloning ; https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/bijten-als-beloning-deel-2