Vragen Wassenberg over het Vlaamse verbod op de jacht in het kader van de corona-maat­re­gelen


Indiendatum: mrt. 2020

Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het Vlaamse verbod op de jacht in het kader van de corona-maatregelen.

1) Kent u het bericht "Jagen en vissen zijn verboden buitenactiviteiten"? [1]

2) Deelt u de mening van de Vlaamse minister van Omgeving Zuhal Demir dat verplaatsingen voor de uitoefening van de hobby, waaronder hengelen of jagen, niet langer verantwoord zijn in het kader van het voorkomen van een verdere verspreiding van het covid-19-virus? Zo nee, waarom niet?

3) Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat, nu het kabinet oproept om het huis niet te verlaten om niet-noodzakelijke redenen, voor de jacht en hengelen geen uitzondering gemaakt mag worden? Zo nee, waarom niet?

4) Bent u voornemens om ook in Nederland per direct een verbod in te stellen op jagen en hengelen? Zo nee, waarom niet?

5) Bent u bereid deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden, in ieder geval vóór aanvang van het debat over corona dat op 26 maart plaatsvindt?

[1] https://www.knack.be/nieuws/be...

Indiendatum: mrt. 2020
Antwoorddatum: 25 mrt. 2020

Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de Ministers van Justitie en Veiligheid en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het Vlaamse verbod op de jacht in het kader van de coronamaatregelen (ingezonden 24 maart 2020).

Vraag 1

Kent u het bericht «Jagen en vissen zijn verboden buitenactiviteiten»? [1]

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2, 3, 4

Deelt u de mening van de Vlaamse Minister van Omgeving dat verplaatsin-gen voor de uitoefening van de hobby, waaronder hengelen of jagen, niet langer verantwoord zijn in het kader van het voorkomen van een verdere verspreiding van het COVID-19-virus? Zo nee, waarom niet? Deelt u de mening dat, nu het kabinet oproept om het huis niet te verlaten om niet-noodzakelijke redenen, voor de jacht en hengelen geen uitzondering gemaakt mag worden? Zo nee, waarom niet? Bent u voornemens om ook in Nederland per direct een verbod in te stellen op jagen en hengelen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 2, 3, 4

In Nederland geldt het advies om zo veel mogelijk thuis te blijven. Het is van belang dat ook jagers en vissers zich houden aan de richtlijnen van het RIVM. Er is geen aanleiding om voor het jagen en het beoefenen van de hengel-sport aanvullende maatregelen te treffen, bovenop de maatregelen die het kabinet al heeft afgekondigd. Verder is de jacht momenteel gesloten. Deze wordt pas geopend op 15 augustus voor konijn en wilde eend en op 31 oktober voor fazant, houtduif en haas. Schadebestrijding en populatiebeheer, zoals neergelegd in goedgekeurde faunabeheerplannen, kunnen doorgang vinden. Ook daarbij dienen de richtlijnen van het RIVM strikt in acht te worden genomen. Dit betekent onder andere dat er met niet meer dan drie jagers tegelijk kan worden gejaagd, waarbij de onderlinge afstand tussen de jagers altijd minimaal 1,5 meter is. Ten aanzien van de hengelsport wijs ik erop dat viswedstrijden, net als alle andere evenementen, verboden zijn tot 1 juni. Sportvisserij Nederland, de belangenorganisatie van de sportvisserij, benoemt ook deze lijn in haar communicatie naar de hengelaars.

Vraag 5

Bent u bereid deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden, in ieder geval vóór aanvang van het debat over over de ontwikkelingen rondom het coronavirus dat op 26 maart 2020 plaatsvindt?

Antwoord 5

Ja.

1 https://www.knack.be/nieuws

Interessant voor jou

Vragen Ouwehand over de gevolgen van de maatregelen tegen het coronavirus voor dieren in de veehouderij

Lees verder

Vragen Van Esch over het bericht dat een slechte luchtkwaliteit de overlevingskans voor mensen met het Covid-19 virus verslechtert

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer