Vragen Wassenberg over het sluiten van land­goe­deren met een open­stel­lings­sub­sidie


Schriftelijke vragen van het lid Wassenberg (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het sluiten van landgoederen met een openstellingssubsidie.

  1. Kent u de artikelen: “Prinses Irene trekt aan langste eind in rel om afgesloten wandelpad in Doorn“ en “Wrevel over afgesloten fietspad in Pijnenburg, maar geen middel om in te grijpen”? [1][2]
  2. Deelt u de observatie dat steeds meer landgoederen gesloten worden voor het publiek, waarbij onder meer de coronacrisis als reden wordt aangevoerd?
  3. Kunt u aangeven hoeveel landgoederen met een openstellingssubsidie momenteel gesloten zijn voor het publiek?
  4. Deelt u de mening dat er gehandhaafd zou dienen te worden voor wat betreft de openstellingssubsidies bij landgoederen die wel gebruik maken van die subsidie maar de facto niet voldoen aan de voorwaarden voor openstellingssubsidie?
  5. Kunt u aangeven hoe vaak landgoederen gemiddeld gecontroleerd worden op het voldoen aan de openstellingsvoorwaarden? Zo nee, waarom niet?
  6. Kunt u aangeven hoeveel (en welke) landgoederen in de afgelopen vijf jaar hun openstellingssubsidie zijn kwijtgeraakt omdat ze niet voldeden aan de eisen die de wet stelt voor het verkrijgen van openstellingssubsidie?
  7. Deelt u de mening dat de regels voor openstellingssubsidie zonder aanziens des persoons gehandhaafd dienen te worden, ook in tijden als die van de coronacrisis? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze en termijn wilt u daarop toezien?
  8. Wanneer wordt geconstateerd dat een landgoedeigenaar of -gebruiker niet voldoet aan de openstellingsvoorwaarden, wordt de subsidie met terugwerkende kracht teruggevorderd? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u aangeven hoe vaak in de afgelopen vijf jaar proces-verbaal is opgemaakt van het niet voldoen aan de openstellingsvoorwaarden?
  9. Wanneer een burger constateert dat een landgoedeigenaar zich niet houdt aan de openstellingsvoorwaarden, waar kan hij/zij hiervan een melding doen?
  10. Bent u bereid tot instelling van een openbaar register waarin is opgenomen welke landgoederen gebruik maken van de openstellingssubsidie of andere vormen van overheidssubsidie voor zover die raken aan de publieksfunctie en hoeveel subsidie er is verstrekt? Zo ja, op welke termijn en op welke wijze? Zo nee, waarom niet en op welke wijze kan sociale controle dan plaatsvinden?

[1] https://www.ad.nl/utrecht/prin...

[2] https://www.ad.nl/amersfoort/w...