Vragen Wassenberg over het mogelijk uitsterven van haaien en roggen


Indiendatum: feb. 2021

Schriftelijke vragen van het lid Wassenberg (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het mogelijk uitsterven van haaien en roggen

  1. Kent u het bericht “‘Meer dan driekwart van haaien en roggen met uitsterven bedreigd”? [1]
  2. Onderschrijft u de conclusie van het bericht dat haaien en roggen met 70 procent zijn afgenomen vanwege overbevissing op open zee waar de regels lastig te zijn handhaven?
  3. Klopt het dat haaien en roggen voornamelijk als bijvangst gevangen worden, of vindt er ook nog gerichte visserij op sommige soorten haaien of roggen plaats? Zo ja, waar vindt deze plaats en wat doet Nederland eraan om dit te stoppen?
  4. Klopt het dat bijvoorbeeld de kortvinmakreelhaai vaak als bijvangst wordt gevangen onder andere tijdens de tonijnvisserij in de Atlantische Oceaan en dat vissers de kortvinmakreelhaai mogen binnenhalen wanneer deze dodelijk verwond is?
  5. Klopt het dat Europa niet voor een moratorium op de vangst van de kortvinmakreelhaai heeft gestemd tijdens de bijeenkomst van de International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT) in november 2020, zoals the Guardian stelt? Zo ja, welke EU-lidstaten hebben tegen een moratorium op de vangst van de kortvinmakreelhaai gestemd en wat was het alternatieve voorstel van Europa? [2]
  6. Bent u bereid om u actief in te zetten voor het moratorium op de vangst van de kortvinmakreelhaai in aanloop naar een nieuwe ICCAT bijeenkomst dit jaar? Zo nee, waarom niet?

[1] https://www.nrc.nl/nieuws/2021/01/27/overbevissing-bedreigt-voortbestaan-haaien-en-roggen-a4029457

[2] https://www.theguardian.com/en...

Indiendatum: feb. 2021
Antwoorddatum: 22 mrt. 2021

1

Kent u het bericht 'Meer dan driekwart van haaien en roggen met uitsterven bedreigd'?[1]

Antwoord

Ja.

2

Onderschrijft u de conclusie van het bericht dat het aantal haaien en roggen met 70% is afgenomen vanwege overbevissing op open zee, waar de regels lastig te zijn handhaven?

Antwoord

Ja.

3

Klopt het dat haaien en roggen voornamelijk als bijvangst gevangen worden, of vindt er ook nog gerichte visserij op sommige soorten haaien of roggen plaats? Zo ja, waar vindt deze plaats en wat doet Nederland eraan om dit te stoppen?

Antwoord

Exacte cijfers hierover ontbreken, maar een groot gedeelte van haaien en roggen wordt inderdaad als bijvangst gevangen. Daarnaast vindt er wereldwijd ook gerichte visserij op haaien en roggen plaats. Deze gerichte visserij is vaak kleinschalige visserij in Afrika, Azië en Midden- en Zuid-Amerika. Precieze cijfers hierover ontbreken. Er vindt echter ook grootschalige, gerichte visserij op haaien en roggen plaats binnen visserij eheerorganisaties (RFMO’s).

Er wordt door Nederland nergens ter wereld gericht op haaien en roggen gevist. Nederland zet zich via de Europese Unie binnen RFMO’s altijd in voor wetenschappelijk gebaseerde vangstmogelijkheden, en verzet zich altijd tegen het zogenoemde ontvinnen van haaien.

4

Klopt het dat bijvoorbeeld de kortvinmakreelhaai vaak als bijvangst wordt gevangen, onder andere tijdens de tonijnvisserij in de Atlantische Oceaan, en dat vissers de kortvinmakreelhaai mogen binnenhalen wanneer deze dodelijk verwond is?

Antwoord

Ja.

5

Klopt het dat Europa niet voor een moratorium op de vangst van de kortvinmakreelhaai heeft gestemd tijdens de bijeenkomst van de International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT) in november 2020, zoals The Guardian stelt? Zo ja, welke EU-lidstaten hebben tegen een moratorium op de vangst van de kortvinmakreelhaai gestemd en wat was het alternatieve voorstel van Europa?

Antwoord

Dit is correct. Nederland heeft zich binnen de EU actief ingezet voor het volgen van het wetenschappelijk advies van ICCAT; in dit geval voor een zogenoemd moratorium. Alle andere EU-lidstaten met een visserijbelang binnen ICCAT hebben tegen een moratorium gestemd. De overige lidstaten hebben zich onthouden van een expliciete inbreng in deze interne EU-discussie. Op basis van de discussie binnen de EU heeft de Europese Commissie ingestemd met een bijvangstmogelijkheid van 280 ton kortvinmakreelhaai binnen ICCAT.

6

Bent u bereid om zich actief in te zetten voor het moratorium op de vangst van de kortvinmakreelhaai in aanloop naar een nieuwe ICCAT-bijeenkomst dit jaar? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Ja. Ik zal mij binnen ICCAT nadrukkelijk blijven inzetten voor het consequent volgen van het wetenschappelijk advies; in deze dus voor een moratorium. Hierbij moet ik wel aangeven dat Nederland geen direct visserijbelang heeft binnen ICCAT, terwijl vooral voor de Mediterrane EU-lidstaten zeer grote visserijbelangen spelen. Dit maakt de discussie binnen de Europese Unie niet eenvoudig.


[1] NRC Handelsblad, 27 januari 2021, «Overbevissing bedreigt voortbestaan haaien en roggen» (https://www.nrc.nl/nieuws/2021/01/27/overbevissing-bedreigt-voortbestaan-haaien-en-roggen-a4029457)

Interessant voor jou

Vragen over reisbeperkingen

Lees verder

Vragen Wassenberg over de onwenselijke handel in natuurvergunningen door extern salderen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer