Vragen Wassenberg over het mogelijk uitsterven van haaien en roggen


Indiendatum: feb. 2021

Schriftelijke vragen van het lid Wassenberg (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het mogelijk uitsterven van haaien en roggen

  1. Kent u het bericht “‘Meer dan driekwart van haaien en roggen met uitsterven bedreigd”? [1]
  2. Onderschrijft u de conclusie van het bericht dat haaien en roggen met 70 procent zijn afgenomen vanwege overbevissing op open zee waar de regels lastig te zijn handhaven?
  3. Klopt het dat haaien en roggen voornamelijk als bijvangst gevangen worden, of vindt er ook nog gerichte visserij op sommige soorten haaien of roggen plaats? Zo ja, waar vindt deze plaats en wat doet Nederland eraan om dit te stoppen?
  4. Klopt het dat bijvoorbeeld de kortvinmakreelhaai vaak als bijvangst wordt gevangen onder andere tijdens de tonijnvisserij in de Atlantische Oceaan en dat vissers de kortvinmakreelhaai mogen binnenhalen wanneer deze dodelijk verwond is?
  5. Klopt het dat Europa niet voor een moratorium op de vangst van de kortvinmakreelhaai heeft gestemd tijdens de bijeenkomst van de International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT) in november 2020, zoals the Guardian stelt? Zo ja, welke EU-lidstaten hebben tegen een moratorium op de vangst van de kortvinmakreelhaai gestemd en wat was het alternatieve voorstel van Europa? [2]
  6. Bent u bereid om u actief in te zetten voor het moratorium op de vangst van de kortvinmakreelhaai in aanloop naar een nieuwe ICCAT bijeenkomst dit jaar? Zo nee, waarom niet?

[1] https://www.nrc.nl/nieuws/2021/01/27/overbevissing-bedreigt-voortbestaan-haaien-en-roggen-a4029457

[2] https://www.theguardian.com/en...