Vragen Wassenberg over het illegaal aanbieden van een pony als prijs in een loterij op een paarden- en ponymarkt


Indiendatum: 21 sep. 2022

Vragen van het lid Wassenberg (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het illegaal aanbieden van een pony als prijs in een loterij op een paarden- en ponymarkt

  1. Bent u er van op de hoogte dat tijdens de Denekamper Paarden- en Ponymarkt een loterij plaats heeft gevonden met een pony als prijs?[1]
  2. Kunt u bevestigen dat volgens artikel 2.13 van de Wet dieren het verboden is om dieren als prijs uit te loven naar aanleiding van wedstrijden, verlotingen, weddenschappen of andere dergelijke evenementen?
  3. Wat vindt u ervan dat een pony als prijs in een loterij is aangeboden?
  4. Is het bekend of politie of controleurs van de NVWA aanwezig waren op de Denekamper Paarden- en ponymarkt? Zo ja, waarom hebben zij hier de wet niet gehandhaafd? Zo nee, waarom was er geen toezicht bij een evenement met levende dieren?
  5. Wat vindt u ervan dat de voorzitter van de paardenmarkt zegt “absoluut niet” te hebben geweten dat het verloten van een pony wettelijk verboden is? Vindt u dat het bestuur van dierenmarkten in het algemeen op de hoogte moet zijn van de Wet dieren? Zo nee, waarom niet?
  6. Hoeveel paarden- en ponymarkten worden er jaarlijks in Nederland gehouden?
  7. Kunt u bevestigen dat de NVWA zelf benoemt dat de grootste ontoereikende toezichtcapaciteit zich onder andere voordoet bij het toezicht op paarden- en ponymarkten?[2] Zo ja, vindt u het verantwoord om dergelijke markten te laten bestaan, zolang dierenwelzijn niet gegarandeerd kan worden? Graag een toelichting bij uw antwoord.
  8. Hoe vaak worden deze paarden- en ponymarkten door de NVWA en/of de politie gecontroleerd?
  9. Hoeveel overtredingen van dierenwelzijn zijn er de afgelopen vijf jaar, uitgesplitst per jaar, op paarden- en ponymarkten geconstateerd? Tot welke boetes of maatregelen heeft dit geleid?


[1] https://www.tubantia.nl/dinkelland/aangifte-tegen-twentse-paardenmarkt-nadat-pony-wordt-verloot-aan-kind-niet-van-deze-tijd~aa3b4348/

[2] NVWA jaarplan 2022