Vragen Wassenberg over het illegaal aanbieden van een pony als prijs in een loterij op een paarden- en ponymarkt


Indiendatum: 21 sep. 2022

Vragen van het lid Wassenberg (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het illegaal aanbieden van een pony als prijs in een loterij op een paarden- en ponymarkt

  1. Bent u er van op de hoogte dat tijdens de Denekamper Paarden- en Ponymarkt een loterij plaats heeft gevonden met een pony als prijs?[1]
  2. Kunt u bevestigen dat volgens artikel 2.13 van de Wet dieren het verboden is om dieren als prijs uit te loven naar aanleiding van wedstrijden, verlotingen, weddenschappen of andere dergelijke evenementen?
  3. Wat vindt u ervan dat een pony als prijs in een loterij is aangeboden?
  4. Is het bekend of politie of controleurs van de NVWA aanwezig waren op de Denekamper Paarden- en ponymarkt? Zo ja, waarom hebben zij hier de wet niet gehandhaafd? Zo nee, waarom was er geen toezicht bij een evenement met levende dieren?
  5. Wat vindt u ervan dat de voorzitter van de paardenmarkt zegt “absoluut niet” te hebben geweten dat het verloten van een pony wettelijk verboden is? Vindt u dat het bestuur van dierenmarkten in het algemeen op de hoogte moet zijn van de Wet dieren? Zo nee, waarom niet?
  6. Hoeveel paarden- en ponymarkten worden er jaarlijks in Nederland gehouden?
  7. Kunt u bevestigen dat de NVWA zelf benoemt dat de grootste ontoereikende toezichtcapaciteit zich onder andere voordoet bij het toezicht op paarden- en ponymarkten?[2] Zo ja, vindt u het verantwoord om dergelijke markten te laten bestaan, zolang dierenwelzijn niet gegarandeerd kan worden? Graag een toelichting bij uw antwoord.
  8. Hoe vaak worden deze paarden- en ponymarkten door de NVWA en/of de politie gecontroleerd?
  9. Hoeveel overtredingen van dierenwelzijn zijn er de afgelopen vijf jaar, uitgesplitst per jaar, op paarden- en ponymarkten geconstateerd? Tot welke boetes of maatregelen heeft dit geleid?


[1] https://www.tubantia.nl/dinkelland/aangifte-tegen-twentse-paardenmarkt-nadat-pony-wordt-verloot-aan-kind-niet-van-deze-tijd~aa3b4348/

[2] NVWA jaarplan 2022

Indiendatum: 21 sep. 2022
Antwoorddatum: 19 okt. 2022

1
Bent u ervan op de hoogte dat tijdens de Denekamper paarden- en ponymarkt een loterij plaats heeft gevonden met een pony als prijs?

Antwoord
Ja.

2
Kunt u bevestigen dat volgens artikel 2.13 van de Wet dieren het verboden is om dieren als prijs uit te loven naar aanleiding van wedstrijden, verlotingen, weddenschappen of andere dergelijke evenementen?

Antwoord
Ja.

3
Wat vindt u ervan dat een pony als prijs in een loterij is aangeboden?

Antwoord
Een belangrijk uitgangspunt rond de gezondheids- en welzijnsregelgeving voor dieren is de intrinsieke waarde van het dier. Het dier is dus “meer’ dan een ding. Dat is de reden dat er nogal wat met dieren niet mag wat met ‘dingen’ wel mag. Daarom is het dus ook verboden om dieren als prijs uit te loven en dat onderschrijf ik.

4
Is het bekend of politie of controleurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) aanwezig waren op de Denekamper paarden- en ponymarkt? Zo ja, waarom hebben zij hier de wet niet gehandhaafd? Zo nee, waarom was er geen toezicht bij een evenement met levende dieren?

Antwoord
De NVWA was niet aanwezig op de Denekamper paarden- en ponymarkt. De NVWA voert haar toezicht risicogebaseerd uit en is niet op alle evenementen met levende dieren aanwezig. Toezicht op evenementen vindt met name naar aanleiding van meldingen plaats.

5
Wat vindt u ervan dat de voorzitter van de paardenmarkt zegt “absoluut niet” te hebben geweten dat het verloten van een pony wettelijk verboden is? Vindt u dat het bestuur van dierenmarkten in het algemeen op de hoogte moet zijn van de Wet dieren? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
De organisatoren van een evenement met dieren dienen op de hoogte te zijn van de regels rond de gezondheid en welzijn van die dieren. Dat geldt dus ook voor het verbod om dieren als prijs uit te loven naar aanleiding van een evenement.

6
Hoeveel paarden- en ponymarkten worden er jaarlijks in Nederland gehouden?

Antwoord
Hier zijn geen recente cijfers over beschikbaar. Volgens de zienswijze ‘Paardenmarkten in Nederland’ van de Raad voor Dierenaangelegenheden uit 2017 zijn er jaarlijks in Nederland ongeveer 100 paardenmarkten. De Dierenbescherming houdt op haar website hetzelfde aantal aan.

7
Kunt u bevestigen dat de NVWA zelf benoemt dat de grootste ontoereikende toezichtcapaciteit zich onder andere voordoet bij het toezicht op paarden- en ponymarkten? Zo ja, vindt u het verantwoord om dergelijke markten te laten bestaan, zolang dierenwelzijn niet gegarandeerd kan worden? Kunt u een toelichting bij uw antwoord geven?

Antwoord
Tijdens paardenmarkten ligt de verantwoordelijkheid voor het welzijn van de aldaar aanwezige dieren bij de houder. De organisatie is verplicht dierenartsen in te huren die de aanwezige dieren beoordelen. De NVWA gaf in haar jaarplan 2022 aan dat de grootste ontoereikende toezichtcapaciteit (risico 2 en 3) zich onder meer voordoet bij toezicht op markten met diverse diersoorten waaronder ook paarden. Toezicht door de NVWA vindt op markten overwegend plaats naar aanleiding van meldingen. Daarnaast zet de NVWA zich met het ontwikkelen en toepassen van andere toezichtinstrumenten, zoals communicatie en voorlichting, in voor het verhogen van naleving van regelgeving.

8
Hoe vaak worden deze paarden- en ponymarkten door de NVWA en/of de politie gecontroleerd?

Antwoord
In 2022 was de NVWA aanwezig op de paardenmarkten van Elst en Bemmel. Ook zullen nog andere paardenmarkten in het najaar van 2022 door de NVWA gecontroleerd worden. De NVWA houdt toezicht kort voor en vanaf het moment dat de markt officieel geopend is.

9
Hoeveel overtredingen van dierenwelzijn zijn er de afgelopen vijf jaar, uitgesplitst per jaar, op paarden- en ponymarkten geconstateerd? Tot welke boetes of maatregelen heeft dit geleid?

Antwoord
In 2017 is er één overtreding geconstateerd die ter plekke is hersteld nadat de verantwoordelijke door de dienstdoende inspecteur was aangesproken. In de periode van 2018 tot en met 2020 zijn er geen overtredingen van de wetgeving op dierenwelzijn geconstateerd. In 2021 is er één overtreding vastgesteld die net als in 2017 ter plekke is hersteld na het geven van een mondelinge waarschuwing door de inspecteur. In 2022 zijn tot op heden geen dierenwelzijnsovertredingen vastgesteld.

Interessant voor jou

Vragen Van Esch en Van Raan over het milieuzorgsysteem van Tata Steel

Lees verder

Vragen Vestering over de inbeslagname van een varken in de achtertuin van een woonhuis omwille van dierenwelzijn en de reflectie op het ellendige leven van miljoenen varkens in de Nederlandse veehouderij

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer