Vragen Vestering over de inbe­slagname van een varken in de achtertuin van een woonhuis omwille van dieren­welzijn en de reflectie op het ellendige leven van miljoenen varkens in de Neder­landse veehou­derij


Indiendatum: sep. 2022

Vragen van het lid Vestering (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de inbeslagname van een varken in de achtertuin van een woonhuis omwille van dierenwelzijn en de reflectie op het ellendige leven van miljoenen varkens in de Nederlandse veehouderij

  1. Wat dacht u toen u hoorde van de inbeslagname van een varken dat werd gehouden in een achtertuin van een woonhuis in Rotterdam?[1]
  2. Onderschrijft u de beoordeling van de inspecteurs van de Landelijke Inspectiedienst dat een schuur van 6 m2 met stro en uitloop naar een deel van de tuin “volstrekt ongeschikt” is als huisvesting voor een varken? Zo nee, trekt u hiermee het oordeel van inspecteurs van de LID in twijfel?
  3. Heeft u gezien dat de eigenaar van het varken het dier pas terug krijgt als zij zorgt voor goede huisvesting, met onder andere minimaal 75 vierkante meter ruimte en een modderpoel?
  4. Kunt u bevestigen dat een ‘vlees’- of ‘gebruiksvarken’ in de gangbare varkenshouderij, afhankelijk van hun gewicht, moet leven op een oppervlakte van 0,3 tot 0,8 m2 per dier, of hooguit 1 m2 wanneer het dier meer dan 110 kilo weegt?
  5. Kunt u bevestigen dat een ‘vlees’- of ‘gebruiksvarken’ in de gangbare varkenshouderij geen toegang heeft tot een buitenruimte en/of een modderpoel en zijn of haar korte leven op een betonnen of roostervloer moet slijten?
  6. Kunt u uitleggen waarom en op welke manier de natuurlijke behoeften van een varken dat door particulieren wordt gehouden verschillen van een varken dat wordt gebruikt in de varkenshouderij?
  7. Vindt u zelf dat deze verschillen in natuurlijke behoeften het bizarre verschil in huisvestingseisen verklaren? Zo ja, kunt u dat toelichten?
  8. Vindt u zelf dat deze verschillen in natuurlijke behoeften het bizarre verschil in huisvestingseisen rechtvaardigen? Zo ja, kunt u dat toelichten?
  9. Kunt u omschrijven hoe volgens u het gemiddelde welzijn van varkens in de Nederlandse veehouderij is? Is uw conclusie voor u aanleiding om net zo daadkrachtig op te treden als het LID om het leven van de miljoenen varkens in de Nederlandse veehouderij te verbeteren?
  10. Kunt u deze vragen één voor één en voor de behandeling van de LNV begroting voor 2023 beantwoorden?


[1] https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5334696/vrouw-houdt-varken-schuurtje-rijtjeshuis-rotterdam-inspectie-lid-bewaring