Vragen Vestering over het aantal illegaal gehouden dieren in de veehou­derij en de daarbij horende stik­stof­uit­stoot


Indiendatum: 5 sep. 2023

Spoedvragen van het lid Vestering (Partij voor de Dieren) aan de minister voor Natuur & Stikstof over het aantal illegaal gehouden dieren in de veehouderij en de daarbij horende stikstofuitstoot

1. Bent u bekend met het artikel ‘Behalve de 2.500 al bekende boeren stoten mogelijk duizenden andere agrarische bedrijven óók illegaal stikstof uit’?[1]

2. Hoeveel veehouders werken momenteel zonder natuurvergunning of met een ontoereikende natuurvergunning, die dat wel nodig hebben? Kunt u dit uitsplitsen naar geverifieerde PAS-melders, onjuiste PAS-melders[2], interimmers en evt. een overige categorie?

3. Indien u hier geen precieze cijfers van kunt geven, waarom niet? En kunt u dan een nauwkeurige schatting maken?

4. Bent u voornemens om, gezien de Rijksbrede omvang van de stikstofcrisis, een landelijk systeem op te zetten dat de benodigde en uitgegeven natuurvergunningen registreert? Zo nee, waarom wilt u, als eindverantwoordelijke voor de staat van de natuur, dat overzicht niet hebben?

5. Hoeveel dieren worden er in de Nederlandse veehouderij gehouden zonder dat daar een (juiste) natuurvergunning voor is afgegeven – die dus feitelijk illegaal worden gehouden?

6. Indien u hier geen precieze cijfers van kunt geven, waarom niet? En kunt u onderzoek doen om hier wel een antwoord op te geven?

7. Hoeveel stikstofuitstoot veroorzaken deze illegaal gehouden dieren in de veehouderij in totaal? Welk percentage van de totale uitstoot is dat?

8. Indien u hier geen precieze cijfers van kunt geven, waarom niet? En kunt u dan een nauwkeurige schatting maken?

9. Hoeveel van de PAS-melders en interimmers zijn tevens stikstof-piekbelasters? Indien u hier geen precies antwoord op kunt geven, kunt u dit dan uitzoeken?

10. Deelt u het inzicht dat er voor een illegaal opererende veehouderij, die vervolgens ook één van de belangrijkste vervuilers blijkt te zijn op een kwetsbaar natuurgebied, geen toekomst is? Wilt u eerlijk zijn naar veehouders en hen geen beloftes doen voor legalisatie, als daar helemaal geen ruimte voor is?

11. Deelt u het inzicht dat handhaven op de vergunning van dergelijke veehouderijen (waarbij ze moeten stoppen of krimpen tot een omvang die past binnen de verleende vergunning) een zeer kosteneffectieve maatregel is om de natuur te beschermen? Bent u voornemens dit te doen?

12. Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden voor het commissiedebat Stikstof, NPLG en natuur?

[1] https://www.nrc.nl/nieuws/2023/08/29/nog-meer-boeren-overschrijden-stikstofregels-a4173079?t=1693825233

[2] Zoals de 259 agrariërs die worden aangehaald in het artikel ‘Het Rijk gaat 259 boerenbedrijven zonder vergunning toch niet helpen’, https://www.nrc.nl/nieuws/2023/08/10/geen-hulp-van-rijk-voor-minstens-259-boerenbedrijven-a4171708

Interessant voor jou

Vragen Vestering over het negeren van de wens van de Kamer om de maximumtemperatuur voor diertransporten spoedig te verlagen

Lees verder

Vragen Wassenberg over het gebrek aan landelijke registratie van bijtincidenten door honden en het gebrek aan landelijk beleid om die bijtincidenten terug te brengen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer