Vragen Wassenberg over het bericht dat land­bouwgif gevonden wordt tot in het hart van natuur­ge­bieden


Indiendatum: 3 jun. 2020

Schriftelijke vragen van het lid Wassenberg (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht dat landbouwgif gevonden wordt tot in het hart van natuurgebieden

  1. Kent u de berichten ‘Hoe landbouwgif het hart van natuurgebieden bereikt’ [1] en ‘Bestrijdingsmiddelen uit landbouw gevonden in Drentse natuurgebieden’ [2]?
  2. Kunt u bevestigen dat het genoemde onderzoek, uitgevoerd in opdracht van een bewonersgroep en Natuurmonumenten, aantoont dat er tot in de kern van natuurgebieden resten van landbouwgif gevonden worden op planten, net als in de uitwerpselen van dieren in deze natuurgebieden?
  3. Kunt u bevestigen dat deze resultaten erop wijzen dat landbouwgif zich over vele kilometers vanaf de akkers, waar het gebruikt wordt, verspreidt en dat dit erop duidt dat er een deken van landbouwgif over Nederland ligt?
  4. Kunt u een overzicht geven van de bestrijdingsmiddelen die in dit onderzoek zijn gevonden? Hoeveel hiervan zijn hoog-risicostoffen? Zijn er stoffen gevonden die niet toegelaten zijn, of die op de lijst staan om vervangen te worden? Zo ja, welke zijn dat?
  5. Beaamt u dat in natuurgebieden chronische blootstelling van insecten aan landbouwgiffen niet uitgesloten kan worden, omdat het gif op planten tot in de kern van natuurgebieden gevonden is?
  6. Beaamt u dat voor verschillende soorten landbouwgif geldt dat deze ook in zeer lage concentraties dodelijk kunnen zijn voor insecten, wanneer zij chronisch blootgesteld worden?
  7. Beaamt u dat in de toelatingsprocedure voor landbouwgif niet of nauwelijks gekeken wordt naar de stapelingseffecten van verschillende middelen? Zijn er in dit onderzoek in Drenthe verschillende middelen op één plant of in de uitwerpselen van één dier gevonden?
  8. Welke maatregelen gaat u op korte termijn nemen om het gebruik van landbouwgif drastisch terug te brengen, om uit voorzorg de natuur, het milieu en de volksgezondheid te beschermen?
  9. Welke maatregelen gaat u op korte termijn nemen om ervoor te zorgen dat de stapelingseffecten integraal meegenomen worden in de toelatingsprocedure van bestrijdingsmiddelen?
  10. Kunt u deze vragen beantwoorden voor het AO Natuur van 22 juni 2020?

[1] https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/hoe-landbouwgif-het-hart-van-natuurgebieden-bereikt~b29fae2b/

[2] https://nos.nl/artikel/2336007-bestrijdingsmiddelen-uit-landbouw-gevonden-in-drentse-natuurgebieden.html

Indiendatum: 3 jun. 2020
Antwoorddatum: 3 jun. 2020