Vragen Wassenberg over het bericht dat Japan zich terug­trekt uit de inter­na­ti­onale walvis­vaart­com­missie


Indiendatum: dec. 2018

Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het bericht dat Japan zich terugtrekt uit de internationale walvisvaartcommissie.

1. Kent u het bericht 'Japan trekt zich terug uit internationale walvisvaartcommissie'? [1]

2. Deelt u onze zorgen en onbegrip over dit voorgenomen besluit?

3. Welke consequenties heeft dit besluit voor de Nederlandse betrekkingen met Japan?

4. Gaat u uw zorgen kenbaar te maken aan de regering van Japan over dit besluit, conform uw beleid om Japan consequent aan te spreken op haar internationale verplichtingen inzake walvisbescherming?

5. Bent u bereid om de ambassadeur van Japan te ontbieden om hem de Nederlandse zorgen over te brengen?

6. Hoeveel waarde heeft het duurzaamheidshoofdstuk in het handelsakkoord met Japan, wanneer een van de partijen zich eenzijdig van haar internationale verplichten op het gebied van walvisbescherming kan onttrekken?

7. Welke stappen kunt u in EU-verband zetten om de druk om Japan te vergroten om het land te bewegen dit besluit te heroverwegen?

8. Is het besluit van Japan voor u reden om in EU-verband te pleiten voor sancties tegen Japan? Zo nee, waarom niet?

[1] https://www.nu.nl/buitenland/5...

Indiendatum: dec. 2018
Antwoorddatum: 30 jan. 2019

Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het bericht dat Japan zich terugtrekt uit de internationale walvisvaartcommissie (ingezonden 21 december 2018).

Antwoord van Minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) mede namens de ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (ontvangen 30 januari 2019).

Vraag 1

Kent u het bericht «Japan trekt zich terug uit internationale walvisvaartcommissie»?1

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2, 3, 4, 5

Deelt u onze zorgen en onbegrip over dit voorgenomen besluit? Welke consequenties heeft dit besluit voor de Nederlandse betrekkingen met Japan? Gaat u uw zorgen over dit besluit kenbaar maken aan de regering van Japan, conform uw beleid om Japan consequent aan te spreken op haar internatio-nale verplichtingen inzake walvisbescherming? Bent u bereid om de ambassadeur van Japan te ontbieden om hem de Nederlandse zorgen over te brengen?

Antwoord 2, 3, 4, 5

Het kabinet betreurt het Japanse besluit om zich terug te trekken uit de Internationale Walvisvaart Commissie (IWC), omdat Japan als gewaardeerd en actief lid van de IWC een belangrijke speler is. Tijdens het bezoek van premier Abe op 9 januari jl. is dit onderwerp aangekaart. De Nederlandse teleurstelling en zorgen zijn duidelijk overgebracht. Daarbij is nog eens benadrukt dat Nederland voorstander is en blijft van de bescherming van walvissen en tegenstander van commerciële walvisvaart. Dit is in lijn met het EU-standpunt.

Vraag 6

Hoeveel waarde heeft het duurzaamheidshoofdstuk in het handelsakkoord met Japan, wanneer een van de partijen zich eenzijdig van haar internatio-nale verplichtingen op het gebied van walvisbescherming kan onttrekken?

Antwoord 6

De waarde van het duurzaamheidshoofdstuk in het handelsakkoord tussen de EU en Japan zit in de mogelijkheid om elkaar aan te mogen spreken op de naleving van de internationale milieuverdragen waar de EU en Japan partij bij zijn. De partijen hebben afgesproken om jaarlijks in dialoog te treden over de uitvoering van de duurzaamheidsbepalingen. Ook ngo’s kunnen formeel meepraten over de naleving van het duurzaamheidshoofdstuk. Wanneer Japan zich onttrekt aan de internationale milieuverdragen genoemd in het duurzaamheidshoofdstuk, bijvoorbeeld op het gebied van walvisbescherming, kan dit worden aangekaart tijdens de jaarlijkse dialoog.

Vraag 7, 8

Welke stappen kunt u in EU-verband zetten om de druk om Japan te vergroten om het land te bewegen dit besluit te heroverwegen? Is het besluit van Japan voor u reden om in EU-verband te pleiten voor sancties tegen Japan? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 7, 8

Het besluit van Japan is spijtig, omdat Japan een belangrijke speler is binnen de IWC, maar zij staan hiermee in hun recht. Japan heeft tevens aangegeven enkel nog in hun eigen Territoriale Zee en Exclusieve Economische Zone te zullen jagen, waarmee Japan geen internationale afspraken schendt.


1 https://www.nu.nl/buitenland/5...


Interessant voor jou

Vragen Akerboom houtstook als grootste bron van kankerverwekkende stoffen (PAK’s) in het oppervlaktewater

Lees verder

Vragen Van Raan/Wassenberg over de gevolgen van Lelystad Airport voor vogels

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer