Vragen Wassenberg over het bericht dat Japan zich terug­trekt uit de inter­na­ti­onale walvis­vaart­com­missie


Vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het bericht dat Japan zich terugtrekt uit de internationale walvisvaartcommissie.

1. Kent u het bericht 'Japan trekt zich terug uit internationale walvisvaartcommissie'? [1]

2. Deelt u onze zorgen en onbegrip over dit voorgenomen besluit?

3. Welke consequenties heeft dit besluit voor de Nederlandse betrekkingen met Japan?

4. Gaat u uw zorgen kenbaar te maken aan de regering van Japan over dit besluit, conform uw beleid om Japan consequent aan te spreken op haar internationale verplichtingen inzake walvisbescherming?

5. Bent u bereid om de ambassadeur van Japan te ontbieden om hem de Nederlandse zorgen over te brengen?

6. Hoeveel waarde heeft het duurzaamheidshoofdstuk in het handelsakkoord met Japan, wanneer een van de partijen zich eenzijdig van haar internationale verplichten op het gebied van walvisbescherming kan onttrekken?

7. Welke stappen kunt u in EU-verband zetten om de druk om Japan te vergroten om het land te bewegen dit besluit te heroverwegen?

8. Is het besluit van Japan voor u reden om in EU-verband te pleiten voor sancties tegen Japan? Zo nee, waarom niet?

[1] https://www.nu.nl/buitenland/5...