Vragen Wassenberg over het bericht dat de NVWA al maan­denlang weigert controles uit te voeren bij foute fokkers


Indiendatum: 21 dec. 2020

Schriftelijk vragen van het lid Wassenberg (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht dat de NVWA al maandenlang weigert controles uit te voeren bij foute fokkers.

1. Kent u het bericht ‘NVWA weigert controles bij foute fokkers’? [1]

2. Is het juist dat de NVWA sinds maart geen controles uitvoert of handhavend optreedt op grond van het Besluit Houders van Dieren, artikel 3.4 en dat de coronacrisis hiervoor als reden wordt genoemd? Zo ja, vindt u het acceptabel dat er geen handhaving is van artikel 3.4 Besluit Houders van Dieren?

3. Kunt u bevestigen dat uit het recente Deloitte-rapport blijkt dat er ook vóór de coronacrisis veel te weinig capaciteit was voor toezicht op de honden- en kattenhandel en dat er ook al vóór de coronacrisis bij de kattenhandel en –fokkerij uitsluitend werd gereageerd op meldingen? [2]

4. Wat is de reden dat de NVWA ruim negen maanden na het begin van de eerste ‘intelligente lockdown’ in verband met COVID-19 kennelijk nog steeds geen protocol heeft ontwikkeld dat controle en handhaving van thuisfokkers mogelijk maakt met inachtneming van de coronamaatregelen? Kunt u bevestigen dat voor het NVWA-toezicht in slachthuizen wel vrijwel direct de werkwijzen zijn aangepast om de slacht te continueren? Waarom is dat niet gebeurd bij het toezicht op de thuisfokkerij van honden en katten?

5. Bent u van mening dat artikel 3.4 van het Besluit Houders van Dieren gehandhaafd moet worden, ondanks de coronacrisis, en dat de inspecteurs maatregelen kunnen treffen om de controles uit te voeren met inachtneming van de coronamaatregelen? Zo nee, waarom niet? Kunt u een goede reden noemen waarom handhavers in coronatijd geen huisbezoeken kunnen uitvoeren?

6. Welke andere maatregelen heeft de NVWA onderzocht om controles van de thuisfokkers uit de voeren tijdens de coronacrisis? Bijvoorbeeld door fokkers dierenartsverklaringen te laten overleggen aan de NVWA, om aan te tonen dat fokdieren aan de criteria voldoen om ermee te mogen fokken, door controles buiten te laten plaatsvinden, door controles uit te voeren aan de hand van het stamboek van de Raad van Beheer, of andere opties om controles te doen via een papieren/digitale route?

7. Deelt u de mening dat het niet handhaven veel dierenleed met zich meebrengt, omdat fokkers nu kunnen doorfokken met mismaakte honden en katten, zoals kortsnuitige dieren, waarvan ze weten dat het verboden is? Deelt u de mening dat de aankondiging dat de NVWA alle handhavingsverzoeken tot medio 2021 uitstelt foute fokkers vrij spel geeft en daarmee ernstig dierenleed faciliteert?

8. Hoe legt u, als minister die verantwoordelijk is voor dierenwelzijn, aan dierenliefhebbers uit dat u wél maatregelen neemt om de slacht koste wat het kost door te laten gaan, maar geen maatregelen treft om dierenmishandeling door malafide fokkers te stoppen?

9. Bent u bereid om NVWA per direct te laten handhaven om verder dierenleed te voorkomen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, per wanneer?

10. Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden en wel vóór het Algemeen Overleg over de NVWA, dat op 27 januari 2021 plaatsvindt?

[1] https://www.dierenrecht.nl/nieuwsartikelen/nvwa-weigert-controles-bij-foute-fokkers

[2] Deloitte: “Onderzoek of de capaciteit van de NVWA toereikend is voor het actuele en toekomstige takenpakket”