Vragen Wassenberg over ernstig gewonde varkens bij een export­ver­za­mel­plaats


Indiendatum: mrt. 2021

Vragen van het lid Wassenberg (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over ernstig gewonde varkens bij een exportverzamelplaats

 1. Heeft u de beelden gezien die Eyes on Animals afgelopen week maakte van zeugen in een vrachtwagen bij een exportverzamelplaats in Gelderland? [1]
 2. Kunt u bevestigen dat een aantal van deze zeugen zeer ernstige verwondingen had, zoals de zeug met een grote open wond op haar rug? Zo nee, waarom niet en waar blijkt dit uit?
 3. Kunt u bevestigen dat alleen dieren die zijn geïdentificeerd en voldoen aan bepaalde gezondheidsvoorwaarden mogen worden toegelaten op een verzamelcentrum en dat dit bij aankomst op het verzamelcentrum moet worden gecontroleerd? [2]
 4. Is het bij u bekend of deze controle bij de aangetroffen zeugen heeft plaatsgevonden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, door wie en wat waren de bevindingen?
 5. Is het bij u bekend wat de bestemming was van deze vrachtwagen? Zouden deze zeugen worden geëxporteerd naar een slachthuis in het buitenland?
 6. Kunt u bevestigen dat wanneer het betreffende transport een bestemming had in het buitenland, de zeugen voor vertrek goedgekeurd hadden moeten zijn door een NVWA-dierenarts? Is dat in dit geval ook gebeurd en zo ja, hoe beoordeelt u dit?
 7. Erkent u dat de zeugen in dermate slechte conditie waren dat zij ongeschikt waren voor transport volgens de Transportverordening en dus niet naar een verzamelplaats gebracht hadden mogen worden, laat staan verder geëxporteerd worden?
 8. Kunt u verklaren waarom dit hier dan toch is gebeurd?
 9. Kunt u bevestigen dat de erkenning van deze verzamelplaats eerder om redenen van onder andere dierenwelzijn door de NVWA tijdelijk is opgeschort?
 10. Vormen deze nieuwe misstanden volgens u aanleiding om de erkenning van de verzamelplaats opnieuw te schorsen? Zo nee, waarom niet?
 11. Kunt u bevestigen dat de NVWA heeft laten weten niet te willen handhaven op basis van het overgedragen bewijsmateriaal door Eyes on Animals? Zo ja, hoe beoordeelt u deze weigering van handhaving door de NVWA?
 12. Kunt u zich herinneren dat het bericht dat NVWA-dierenartsen tientallen keren per jaar goedkeuring gaven voor de export van ernstig zieke en kreupele dieren voor u nog aanleiding was om het 2Solve-onderzoek naar de tekortkomingen in het toezicht bij de noordelijke slachthuizen uit te breiden naar het toezicht bij exportverzamelplaatsen? [3]
 13. Deelt u de mening dat deze constateringen uit de afgelopen jaren reden zijn om extra alert te zijn op signalen van misstanden bij exportverzamelplaatsen? Zo nee, kunt u dit toelichten?
 14. Hoeveel diertransporten hebben er plaatsgevonden in 2019 en 2020? Hoeveel inspecties zijn er hierbij uitgevoerd in 2019 en 2020? Hoeveel van deze inspecties waren er niet akkoord? Hoeveel dierenwelzijnsovertredingen zijn er geconstateerd? Hoeveel maatregelen zijn hiervoor opgelegd en wat waren deze maatregelen?
 15. Hoeveel meldingen zijn er in 2019 en 2020 gedaan door Duitse of Belgische instanties over zieke en kreupele dieren die vanuit Nederland naar deze landen zijn geëxporteerd? Op welke wijze zijn deze meldingen opgevolgd?
 16. Erkent u dat het houden van dieren op zo’n manier dat er sprake is van diepe ingroei door banden waardoor dieren het uitkrijsen van de pijn, onverantwoord is? Deelt u de mening dat hier een houdverbod op zijn plaats is voor de betreffende varkenshouder? Zo nee, waarom niet?
 17. Erkent u dat de conditie van de zeugen aanleiding vormt voor een bezoek aan het bedrijf van herkomst? Zo ja, gaat u hier ook voor zorgdragen? Zo nee, waarom niet?
 18. Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden binnen de gebruikelijke termijn?

[1] https://www.eyesonanimals.com/nl/sows-in-horrible-condition-at-collecting-center-in-gelderland-nl/

[2] Volgens het Handboek verzamelcentrum van de NVWA.

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/erkenningen-registraties-en-vergunningen/documenten/dier/vervoer/reinigen-en-ontsmetten/publicaties/handboek-verzamelcentrum-evenhoevigen

[3] Minister grijpt in bij exportcontrole NVWA: https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/4743021/minister-nvwa-varkens-controle