Vragen Wassenberg over de strijd tegen mest­fraude


Indiendatum: feb. 2021

Schriftelijke vragen van het lid Wassenberg (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de strijd tegen mestfraude

  1. Kent u de berichten ‘Internationaal onderzoek naar mestfraude in België en Nederland’[1] en ‘Grote controle naar internationale mestfraude, inval in Esbeek en meer plekken in Brabant’?[2]
  2. Kunt u bevestigen dat bij de reguliere inspecties van de NVWA bij co-vergisters in 2019 in 67% van de gevallen overtredingen zijn geconstateerd?[3]
  3. Controleert de NVWA bij de reguliere inspecties ook grensoverschrijdende gevallen, gezien de berichtgeving dat de grens mogelijk als camouflagemiddel gebruikt wordt bij de illegale mesthandel?
  4. Kunt u bevestigen dat de NVWA zwaar overbelast is en twee derde van haar taken niet naar behoren uit kan voeren?[4]
  5. Deelt u het inzicht dat dit internationale onderzoek waarschijnlijk slechts het topje van de ijsberg zal ontdekken van de mestfraude die zich in ons land (en in Vlaanderen) afspeelt?
  6. Kunt u zich herinneren dat u op mijn zorgen hierover tijdens het AO Mestbeleid, d.d. 4 november 2020, antwoordde dat er een elektronische controle zou komen per 1 januari 2021 (het realtime Vervoersbewijs Dierlijke Mest), wat volgens u de methode was om mestfraude te beteugelen?
  7. Kunt u bevestigen dat de invoering van die elektronische controle met een jaar is uitgesteld tot 2022? Welk antwoord heeft u nu op de zorgen die in de samenleving spelen over mestfraude?
  8. Welke stappen neemt u om te voorkomen dat banken bedrijven die zich schuldig maken aan mestfraude financieel blijven steunen, zoals de Rabobank deed in 2017?[5]
  9. Deelt u het inzicht, dat ook het OM onderschrijft,[6] dat mestfraude alleen opgelost kan worden wanneer de fraudeprikkel afneemt, dus wanneer er minder mest geproduceerd wordt? Zo ja, kunt u ten behoeve van de volgende formatie een plan opstellen voor het drastisch terugdringen van de mestproductie door de veehouderij?


[1] NRC Handelsblad, 11-02-2021, https://www.nrc.nl/nieuws/2021/02/11/internationaal-onderzoek-naar-mestfraude-in-belgie-en-nederland-a4031432

[2] Brabants Dagblad, 11-02-2021, Grote controle naar internationale mestfraude, inval in Esbeek en meer plekken in Brabant | Tilburg e.o. | bd.nl

[3] Lijst van vragen en antwoorden over de Verantwoordingsrapportage 2019 en jaarbeeld 2019 van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Kamerstuk nummer 33835-173.

[4] Volkskrant, 3-11-2020, De NVWA kan het werk niet meer aan | De Volkskrant

[5] Volkskrant, 10-11-2017, https://www.volkskrant.nl/economie/rabobank-blijft-mesttransporteurs-steunen-ondanks-fraudeverdenkingen~b95a82d8/

[6] NOS, 13-11-2018, https://nos.nl/artikel/2259038-om-mestfraude-alleen-op-te-lossen-als-er-minder-vee-is.html

Live Kijk mee