Vragen Wassenberg over de jacht op wilde zwijnen zonder deug­de­lijke schiet­vaar­dig­heids­toets


Indiendatum: 7 dec. 2020

Schriftelijke vragen van het lid Wassenberg (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de jacht op wilde zwijnen zonder deugdelijke schietvaardigheidstoets

  1. Kent u het bericht “Provincies openen jacht op wilde zwijnen”? [1]
  2. Klopt het dat de jacht op wilde zwijnen dit jaar sterk is toegenomen?
  3. Hoeveel wilde zwijnen zijn er dit jaar al geschoten?
  4. Klopt het dat het zwart wildbrevet (bewijs van schietvaardigheid) is afgeschaft na afschaffing van de drijfjacht op wilde zwijnen?
  5. Hoe is nu geborgd dat jagers bekwaam en effectief op bewegende en vluchtende dieren, zoals zwijnen, kunnen schieten zonder dat de dieren gewond weg kunnen vluchten na te zijn aangeschoten? Hoe is dit juridisch vastgelegd?
  6. Hoe vaak moeten jagers in het algemeen en jagers op grote hoefdieren in het bijzonder hun trefzekerheid aantonen of zich laten hertesten op hun trefzekerheid? Hoe is dit juridisch vastgelegd?
  7. Beaamt de minister dat vluchtende dieren die bejaagd worden, niet zouden mogen lijden door de onkunde van een jager, zowel uit ethische overwegingen als ook op basis van artikel 3.24 lid 3 van de Wet Natuurbescherming? [2]
  8. Zo ja, hoe kunt u garanderen dat vluchtende en bewegende dieren niet lijden vanwege kennelijke onbekwaamheid van een jager bij gebreke van een deugdelijke schietvaardigheidstoets?

[1] https://www.boerderij.nl/Varkenshouderij/Achtergrond/2020/10/Provincies-openen-de-jacht-op-wilde-zwijnen-663198E/#:~:text=In%20Noord%2DBrabant%2C%20Overijssel%2C,drie%20leefgebieden%20geldt%20het%20nulstandbeleid

[2] “Bij een aanwijzing krachtens het tweede lid wordt mede rekening gehouden met het voorkomen van onnodig lijden bij het te doden of te vangen dier.”