Schrif­te­lijke vragen over het artikel ‘Stukken bos kaal­gekapt in Estland voor Neder­landse biomas­sa­cen­trales’


Indiendatum: dec. 2020

Schriftelijke vragen van de leden Sienot (D66), Dik-Faber (CU) en Van Raan (PvdD) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat.

  1. Bent u bekend met het artikel ‘Stukken bos kaalgekapt in Estland voor Nederlandse biomassacentrales’(Nu.nl, 6 december 2020)[1]
  2. Herkent u de uitkomsten van dit onderzoek? Wat is uw reactie op de onderzoeksresultaten?
  3. Bent u nu bereid om te erkennen dat er wel degelijk hele bomen verdwijnen in Nederlandse energiecentrales, en dat het romantische beeld van louter overblijvend resthout en zaagsel de open haard in kan?
  4. Erkent u dat het funest is voor de CO2-balans als gezonde bomen van 70 jaar oud worden gekapt en verbrand, terwijl nieuwe bomen en bossen nauwelijks de kans krijgen om aan te groeien zoals we na het journalistieke speurwerk ook weten? Zo nee, waarom niet?
  5. Als controle ter plekke niet kan, overweegt u alleen hout uit locaties toe te staan waar controle wel kan, of alleen te kiezen voor biomassa uit eigen land?
  6. Hoe garandeert u, na deze journalistieke onthullingen, dat het klimaat iets opschiet met de huidige verbranding van houtige biomassa?
  7. Gaat u na dit journalistieke onderzoek ook zelf controleren of honderden miljoenen Nederlands belastinggeld echt besteed worden aan duurzame biomassa, bijvoorbeeld met spontane bezoeken van mystery guests? Zo nee, waarom niet?
  8. Onlangs heeft u toegezegd om in internationaal verband te werken aan een wetenschappelijke commissie die de consensus vaststelt over wat duurzame biomassa is: kunt u toezeggen dat deze commissie snel aan de slag zal gaan?
  9. Ziet u deze journalistieke onthulling ook als een belangrijke aansporing om de echt duurzame technieken (zoals aardwarmte, warmte uit oppervlaktewater en warmtepompen) snel verder te stimuleren? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

1) Nu.nl, 5 december 2020 'Stukken bos kaalgekapt in Estland voor Nederlandse biomassacentrales' (https://www.nu.nl/binnenland/6...)