Vragen Wassenberg over de gevolgen van de hittegolf voor dieren in de veehou­derij


Indiendatum: 7 aug. 2020

Schriftelijke vragen van het lid Wassenberg (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de gevolgen van de hittegolf voor dieren in de veehouderij

 1. Kent u de berichten ’Driekwart schapen heeft geen schaduw, verschillende partijen werken aan hitteplan’ en ‘Wakker Dier eist actie: al 110 miljoen dieren hadden dit jaar hittestress’? [1] [2]
 2. Heeft u gezien dat op zaterdag 8 augustus, zondag 9 augustus, maandag 10 augustus, dinsdag 11 augustus en woensdag 12 augustus temperaturen van 35 graden Celsius en hoger worden verwacht in delen van Nederland?
 3. Erkent u dat tot eind juli dit jaar al 110 miljoen dieren in Nederland te kampen hadden gehad met hittestress, terwijl er tot dan toe nog geen hittegolf was geweest? Hoe beoordeelt u dit getal, gezien houders van dieren wettelijk verplicht zijn de dieren de nodige bescherming te bieden, ook bij bijzondere weeromstandigheden? Gebeurt dit naar uw mening voldoende in de veehouderij?
 4. Hoeveel FTE zet de NWVA deze zomer aanvullend in om toezicht te houden op diertransporten boven de 27 graden?
 5. Hoeveel FTE zet de NWVA deze zomer aanvullend in om toezicht te houden en te handhaven op het verbod op diertransporten boven de 35 graden?
 6. Op welke manier waarborgt u dat dieren in stallen niet lijden onder hittestress, aangezien veehouders de wettelijke verplichting om hun dieren de nodige bescherming kennelijk lang niet altijd nakomen?
 7. Hoeveel FTE zet de NWVA tijdens de huidige hittegolf aanvullend in om te controleren op hittestress bij dieren in stallen en in de wei?
 8. Kunt u bevestigen dat schapen al bij 23 graden last hebben van hittestress, waarbij ze gaan hijgen, sloom worden en proberen de schaduw op te zoeken?
 9. Is het juist dat driekwart van de schapen in de wei in Noord-Holland geen enkele vorm van schaduw heeft? Is dit percentage (naar verwachting) door te trekken tot het landelijke niveau?
 10. Welke percentages koeien, paarden en geiten hebben in de wei geen enkele vorm van beschutting? Vindt u dit wenselijk?
 11. Wat moet de buitentemperatuur zijn waarboven het houden van dieren in de wei zonder beschutting beschouwd wordt als een overtreding van de zorgplicht voor dieren? Welke sanctie staat daarop?
 12. Hoeveel van zulke overtredingen zijn er in 2018, 2019 en 2020 vastgesteld?
 13. Welke maatregelen gaat u nemen om dieren in de wei te beschermen tegen hitte?

[1] https://nos.nl/artikel/2343134-driekwart-schapen-heeft-geen-schaduw-verschillende-partijen-werken-aan-hitteplan.html

[2] https://www.hartvannederland.nl/nieuws/2020/wakker-dier-wil-actie-hittestress-vee/