Vragen Wassenberg over de enorm hoge kosten bij spoedhulp voor huis­dieren


Indiendatum: 11 jan. 2022

Vragen van het lid Wassenberg (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de enorm hoge kosten bij spoedhulp voor huisdieren

 1. Heeft u kennisgenomen van de uitzending van MAX Meldpunt van vrijdag 7 januari 2022?
 2. Hoe oordeelt u over de in het programma genoemde woekerprijzen die in rekening worden gebracht door de grote ketens van dierenartsenklinieken en over het gebrek aan transparantie over de kosten vóór de behandeling bij huisdierennoodhulp in de avonden en in het weekend?
 3. Hoe oordeelt u over een aanbetaling van ruim €500 voordat er medische hulpverlening heeft plaatsgevonden?
 4. Wat vindt u ervan dat de klant van dergelijke commerciële klinieken wordt geadviseerd om de pinlimiet te verhogen, een persoonlijk krediet af te sluiten, geld te lenen bij vrienden of om een crowdfundingsactie op te zetten om de kliniekrekening te kunnen betalen?
 5. Hoe oordeelt u over het feit dat de grootste keten van dierenklinieken in Nederland (Evidensia, met meer dan 300 klinieken) aanbeveelt dat wanneer een eigenaar niet in staat is om het benodigde geld voor een behandeling bij elkaar te krijgen er afstand gedaan kan worden van het huisdier? Is deze aanbeveling volgens u in het belang van het dier?
 6. Deelt u de mening dat wanneer een dierenarts spoedeisende veterinaire handelingen verricht bij een dier, bijvoorbeeld om het dier van de dood te redden of om het dier veel pijn te besparen, dit geen luxe is, maar noodzakelijke hulp aan het dier? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid om u, met uw collega van Financiën, in te zetten om diergeneeskundige handelingen vrij te stellen van BTW? Zo nee, waarom niet?
 7. Deelt u de mening dat niet de wetten van de markt, maar het belang van het dier voorop zou moeten staan bij spoedzorg?
 8. Welk deel van de markt van dierenartsklinieken is in handen van ICS Evidensia, welk deel van AniCura, en welk deel CVS?
 9. Is er volgens u voldoende toezicht op monopolievorming van huisdierennoodhulp in de avonduren en in de weekenden en hoe is dit vormgegeven? Is er door de Autoriteit Consument en Markt gelet op de monopoliepositie die grote concerns in de avonduren en in de weekenden hebben ten opzichte van kleinere dierenklinieken, waardoor deze grote concerns elke prijs kunnen vragen die zij willen? Zo nee, waarom niet en wat gaat u daaraan doen?
 10. Hoeveel dierenartsen zijn er de afgelopen 5 jaar met pensioen gegaan of gestopt met hun praktijk?
 11. Klopt het dat er jaarlijks ongeveer 225 opleidingsplekken zijn voor nieuwe studenten diergeneeskunde?[1]
 12. Hoeveel dierenartsen zijn er de afgelopen vijf jaar, per jaar uitgesplitst, afgestudeerd?
 13. Welk deel van de afgestudeerde dierenartsen gaat werken met huisdieren en welk deel richt zich op veterinaire zorg voor landbouwhuisdieren?
 14. Erkent u dat er in de laatste jaren meer mogelijk is op het gebied van huisdierenzorg, en dat het gevolg daarvan is dat werk voor dierenartsen en de druk op de dierenarts toeneemt?
 15. Bent u bereid om te onderzoeken of het gewenst is en welke mogelijkheden er zijn om extra dierenartsen op te leiden?
 16. Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden?


[1] Onderwijs - Faculteit Diergeneeskunde - Universiteit Utrecht (uu.nl)