Vragen Wassenberg over de drempels die de NVWA opwerpt voor de opvang van honden uit het Oekra­ïense oorlogs­gebied


Indiendatum: 13 mei 2022

Vragen van het lid Wassenberg (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de drempels die de NVWA opwerpt voor de opvang van honden uit het Oekraïense oorlogsgebied

  1. Kent u de berichten ‘De ongelijke behandeling van dieren uit Oekraïne’ en ‘Inbeslagname Oekraïense honden drijft baasjes tot wanhoop: ’Ze dragen je kind weg’’? [1], [2]
  2. Klopt het dat Oekraïense honden niet de gebruikelijke maand in (thuis)quarantaine gaan (gevolgd door een titertest), maar vier maanden in quarantaine moeten op een externe locatie? Zo ja, waarom wordt er voor een afwijkende quarantainenorm gekozen? Zo nee, hoe zit het dan?
  3. Is er een verschil in rabiësrisico tussen een hond die bij de Poolse grens een rabiësvaccinatie krijgt, daar een maand in (thuis)quarantaine gaat, een Pools hondenpaspoort krijgt en die naar Nederland wordt gehaald enerzijds en een hond die direct vanuit Oekraïne naar Nederland wordt gehaald, hier een maand in (thuis)quarantaine gaat, gevaccineerd wordt en na een maand een titertest krijgt? Zo nee, waarom wordt er dan niet in het belang van het dier voor een kortere gecontroleerde quarantaine gekozen?
  4. Kunt u uitleggen op welke manier de Poolse omgang met Oekraïense honden verschilt met de Nederlandse, ook vanwege het gegeven dat Oekraïense honden in Polen al na een maand een titertest krijgen en dan naar een nieuwe eigenaar mogen?
  5. Is de werkwijze van Polen conform de Europese regels en de recente aanwijzingen van de Europese Commissie? Zo ja, bent u bereid om – in ieder geval tijdens de oorlog in Oekraïne - de Nederlandse regels met betrekking tot honden uit Oekraïne gelijk te trekken met de Poolse regels?
  6. Houdt de NVWA bij dieren afkomstig uit Oekraïne rekening met het feit dat deze vaak extra gestrest zijn door de oorlogssituatie en door de lange reis en dat een lange quarantaine van vier maanden daardoor extra belastend is? Zo ja, hoe wordt hier rekening mee gehouden?
  7. Hoe kan het dat burgers achteraf zeer hoge rekeningen gepresenteerd krijgen na inbewaringneming van de Oekraïense honden door de NVWA? [3]
  8. Bent u op de hoogte van de foutieve informatie die de NVWA verspreid heeft? Hoe oordeelt u hierover en wat gaat u doen om deze fouten te herstellen en te voorkomen? [3], [4]
  9. Kunt u toelichten waarom zaken van een structurele aard, zoals onderzoek naar een puppyhandelaar in Diessen, worden stopgezet terwijl kennelijk er wel volop capaciteit wordt ingezet om te zoeken naar mogelijke honden uit Oekraïne? [1], [3]
  10. Hoe verklaart u dat de NVWA al jarenlang de grootschalige, en vaak illegale handel in (wilde) dieren via het internet en social mediakanalen weinig voortvarend aanpakt, maar wel veel tijd en menskracht inzet om in te grijpen bij de opvang van dieren uit het oorlogsgebied in Oekraïne? Worden hier volgens u de juiste prioriteiten gesteld?

[1] https://www.animalstoday.nl/ongelijke-behandeling-dieren-uit-oekraine/

[2] https://www.telegraaf.nl/nieuws/1934422750/inbeslagname-oekraiense-honden-drijft-baasjes-tot-wanhoop-ze-dragen-je-kind-weg

[3] Brief Stray Animal Assocation Netherlands aan Kamerleden: https://www.saanetherlands.com/politiek/brief-tweede-kamerleden-oekraine

[4] Kamerstuk 2022D17790, Informatie NVWA voor stichtingen m.b.t. in Nederland brengen van huisdieren uit Oekraïne of Rusland d.d. 29 april 2022