Vragen Wassenberg over bestrijding eiken­pro­ces­sierups waardoor ook andere insecten gedood worden


Schriftelijke vragen van het lid Wassenberg (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de bestrijding van de eikenprocessierups, waardoor ook andere insecten gedood worden.

  1. Kent u het bericht ‘Zeker 195 gemeenten spuiten tegen eikenprocessierups’? [1]
  2. Deelt u de conclusie van De Vlinderstichting dat de bestrijding van de eikenprocessierups met aaltjes of bacteriepreparaten alle soorten rupsen doodt die op eiken leven, hoewel beide middelen worden aangemerkt als zijnde biologisch?
  3. Kunt u bevestigen dat er in de maanden april en mei ruim honderd soorten nachtvlinders in het rupsenstadium op eiken leven? Hoeveel van deze soorten zijn wettelijk beschermd?
  4. Kunt u bevestigen dat het gebruik van biologische bestrijdingsmiddelen niet toegestaan is op plaatsen waar beschermde vlindersoorten voorkomen? Zo ja, welke instantie is verantwoordelijk voor de controle en handhaving daarop en hoe wordt voorkomen dat de Wet natuurbescherming wordt overtreden?
  5. Beaamt u dat de term ‘biologische bestrijding’ in het geval van aaltjes en bacteriepreparaten misleidend is, omdat deze vorm van bestrijding onbedoeld alle aanwezige rupsen doodt, daarmee het biologisch evenwicht en de biodiversiteit schaadt, en dus niet natuurvriendelijk is?
  6. Kunt u bevestigen dat proeven met werkelijk natuurvriendelijke oplossingen, zoals het aantrekken van natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups, hebben laten zien het aantal eikenprocessierupsnesten daarmee met 80% verminderd kan worden? [2]
  7. Bent u bereid om u in te zetten voor het exclusief inzetten van natuurvriendelijke oplossingen om de eikenprocessierupsen te bestrijden, en hierover in gesprek te gaan met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en met het Kennisplatform Processierups? Zo nee, waarom niet?

[1] https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=26134
[2] https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/151333/Proef-eikenprocessierups-in-Westerveld-succesvol-80-procent-minder-nesten