Vragen Wassenberg en Van Esch over de dreigende slacht van honderd­dui­zenden haaien voor corona­vaccins


Indiendatum: 13 jan. 2021

Schriftelijke vragen van de leden Wassenberg en Van Esch (beiden Partij voor de Dieren) aan de minister van VWS en de minister van LNV over de dreigende slacht van honderdduizenden haaien voor coronavaccins.

  1. Heeft u kennisgenomen van de berichtgeving rond de mogelijke slacht van honderdduizenden haaien voor de productie van coronavaccins? [1]
  2. Is het juist dat squaleen uit haaienlevers gebruikt wordt in sommige COVID-vaccins?
  3. Is het juist dat squaleen ook gewonnen kan worden uit planten en dan ook bewezen effectief is? [1], [2]
  4. Bevatten de door Nederland aangeschafte vaccins squaleen, afkomstig van haaien? Zo ja, welke vaccins zijn dat?
  5. Vindt u het gewenst dat haaien, waar het (internationaal) zeer slecht mee gaat en die op grote schaal worden bevist en bovendien worden gevangen en gedood vanwege een bestanddeel uit hun lever (squaleen), dat ook kan worden verkregen uit plantaardige bronnen, massaal hiervoor gevangen en geslacht worden?
  6. Bent u bereid om, bij gelijke geschiktheid en gelijke beschikbaarheid van vaccins, te kiezen voor een vaccin waarvoor geen beschermde dieren worden gebruikt?

[1] https://radio1.be/500000-haaien-worden-mogelijk-geslacht-voor-het-coronavaccin?fbclid=IwAR2UnosmEUUwnhR0C7n7OgZLtRGOET--cT5r-jHVgUjBWqtCqrUd6d0ozDc

[2] https://www.sharkallies.com/shark-free-products/could-squalene-end-up-in-a-covid-19-vaccine