Vragen Wassenberg en Van Esch over blad­bla­zer­terreur


Indiendatum: nov. 2019

Vragen van de leden Wassenberg en Van Esch (beiden Partij voor de Dieren) aan de minister voor Milieu & Wonen en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, over bladblazerterreur.

 1. Heeft u op 23 november de uitzending gezien van Eenvandaag over de schadelijke gevolgen van bladblazers? [1]
 2. Wist u dat het Duitse federale milieuministerie (Bundesumweltministerium) heeft geadviseerd om bladblazers niet langer te gebruiken, omdat ze te luid, te vies, en een bedreiging voor insecten en het milieu zijn? [2]
 3. Wist u dat Vlaanderen ruim 300 gemeenten verbiedt om nog langer bladblazers te gebruiken, omdat de apparaten te vervuilend zijn? [3]
 4. Wist u dat bladblazers giftige en kankerverwekkende stoffen zoals stikstofdioxiden, koolstofdioxiden, en fijnstof de lucht in blazen [4] en daarmee schadelijk zijn voor de gezondheid en het klimaat?
 5. Wist u dat bladblazers herrie maken tot wel 120 Db en dat hierdoor gehoorbeschadiging kan optreden?
 6. Wist u dat afgevallen bladeren voedingsstoffen in de bodem brengen en in de winter een isolerende deken tegen de vorst vormen, en daarmee belangrijk zijn voor de biodiversiteit en voor insecten en kleine zoogdieren als egels?
 7. Wist u dat bladblazers een bedreiging vormen voor onder meer overwinterende insecten en kleine zoogdieren, die gebruik maken van de isolerende werking en de voedingsstoffen in de bladeren?
 8. Deelt u de mening dat de voordelen van bladblazers niet opwegen tegen de nadelen voor het klimaat, de luchtkwaliteit, de gezondheid van mensen, voor de biodiversiteit en voor wilde dieren?
 9. Vindt u het verantwoord dat mensen in dienst van de gemeente werken met dergelijke ongezonde, luidruchtige en schadelijke apparaten?
 10. Bent u bereid in gesprek te gaan met gemeenten om te onderzoeken hoe de bladblazer zo snel mogelijk uitgefaseerd kan worden? Zo nee, waarom niet?
 11. Bent u bereid te onderzoeken of een (deel)verbod op (verkoop van) bladblazers voor particulier gebruik mogelijk is? Zo nee, waarom niet?

[1] https://eenvandaag.avrotros.nl...

[2] https://nos.nl/artikel/2310449-duits-ministerie-over-bladblazers-ze-zijn-te-vies-en-dodelijk-voor-insecten.html

[3] https://www.telegraaf.nl/nieuws/1664412350/bladblazers-in-de-ban-om-vervuiling

[4] https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-09/documents/banks.pdf