Vragen Wassenberg en Sneller over de subsi­die­aan­vraag van de Koning voor het beheer van het Kroon­domein Het Loo


Indiendatum: 12 nov. 2021

Vragen van de leden Wassenberg (Partij voor de Dieren) en Sneller (D66) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de subsidieaanvraag van de Koning voor het beheer van het Kroondomein Het Loo.

 1. Kent u het bericht ‘Koning vraagt opnieuw subsidie aan voor Kroondomein Het Loo’? [1]
 2. Hebt u er kennis van genomen dat de Koning benadrukte dat er vier categorieën subsidies zijn, waarvan er maar één openstelling als voorwaarde heeft, en dat de Koning daarover zei: "Het is een hele legpuzzel. We zijn nog aan het kijken hoe dit het best opgelost kan worden"?
 3. Kunt u aangeven welke vier categorieën subsidies dit zijn en welke voorwaarden voor elke subsidie geldt?
 4. Deelt u de opvatting dat deze ‘legpuzzel’ niet mag leiden tot een sluiproute om de openstellingsvoorwaarde voor Kroondomein Het Loo te omzeilen?
 5. Kunt u, zodra de aanvraag binnen is, aangeven welke subsidie(s) de Koning heeft aangevraagd voor welke gedeelten van Kroondomein Het Loo en voor hoeveel hectare?
 6. Is het juist dat niet de Koning, maar de Staat grondeigenaar is van Kroondomein Het Loo? Zo ja, op basis van welke wet of regeling kan de Koning subsidie aanvragen voor het beheer van het Kroondomein dat niet zijn eigendom? Zo nee, waarom niet?
 7. Kunt u zich herinneren dat u hebt geschreven dat de aanvrager zich met het aanvragen van de natuursubsidie verplicht de subsidiabele terreinen 358 dagen van zonsopgang tot zonsondergang open te stellen? [2]
 8. Welke terreinen zijn volgens het Natuurbeheersplan 2022 van de provincie Gelderland uitgezonderd van de openstellingsplicht en op basis waarvan?
 9. Geldt deze uitzondering voor alle grondeigenaren en erfpachters?
 10. Kunt u zich herinneren dat de Koning afgelopen zomer stelde: “Ik wil dat Het Loo precies hetzelfde wordt behandeld als alle andere grote landgoederen in Nederland. (…) Gelijke monniken, gelijke kappen”?
 11. Deelt u het standpunt dat uit die uitspraak volgt dat er geen uitzondering gemaakt wordt op de voorwaarde dat bij het toekennen van de natuursubsidie het landgoed 358 dagen per jaar geopend in voor het publiek?
 12. Bent u bereid de Kamer te informeren over de aangevraagde subsidie voor Kroondomein Het Loo, zodra de aanvraag binnen is en ruim voordat u een besluit neemt over de subsidieverlening?

[1] https://nos.nl/artikel/2405248-koning-vraagt-opnieuw-subsidie-aan-voor-kroondomein-het-loo

[2] Brief d.d. 8 september 2021, kenmerk DGNVLG / 21159250