Vragen Vestering en Wassenberg over het illegaal vangen van zwanen


Indiendatum: sep. 2021

Vragen van het lid Vestering en het lid Wassenberg (beiden Partij voor de Dieren) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Justitie en Veiligheid over het illegaal vangen van zwanen

  1. Kent u het bericht ‘Wéér gedonder over het illegaal vangen van zwanen; dit moet je weten over zwanendriften’? [1]
  2. Kunt u aangeven hoeveel zwanen illegaal worden gevangen per jaar en in de afgelopen vijf jaar? Zo nee, kunt u aangeven wie verantwoordelijk is voor het bijhouden van deze cijfers en waarom deze niet worden bijgehouden?
  3. Hoe wordt het verbod op zwanendriften gehandhaafd? En hoeveel uren zijn hiervoor gereserveerd?
  4. Hoeveel (wel of niet anonieme) meldingen over het illegaal vangen van zwanen zijn er in de afgelopen vijf jaar geweest (uitgesplitst per kalenderjaar en per type melding)?
  5. Kunt u verklaren waarom u de eerder door ons op 9 juni jl. gestelde vragen over stropers nog niet heeft beantwoord? Waarom heeft u hier zoveel tijd voor nodig?
  6. Kunt u deze vragen per vraag beantwoorden, zonder naar antwoorden op andere vragen te verwijzen?

[1] https://www.ad.nl/gouda/weer-gedonder-over-het-illegaal-vangen-van-zwanen-dit-moet-je-weten-over-zwanendriften~a48dc0f3/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F