Vragen Vestering over het toezicht tijdens het Offer­feest


Indiendatum: jul. 2022

Vragen van het lid Vestering (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het toezicht tijdens het Offerfeest

  1. Kent u de oproep van de NVWA en van Comité Dierennoodhulp om de komende dagen alert te zijn op mogelijk illegale onverdoofde slachtingen van dieren tijdens het Offerfeest en om bij verdachte situaties direct de politie te bellen via het telefoonnummer 144?[1],[2]
  2. Bent u bereid om zelf ook een dergelijke oproep te doen? Zo nee, waarom niet?
  3. Hoeveel capaciteit is er dit jaar beschikbaar bij de mobiele toezichtteams om illegale slacht van dieren op te kunnen sporen?
  4. Klopt het dat dit jaar in 45 slachthuizen dieren zullen worden geslacht voor het Offerfeest?
  5. Hoeveel capaciteit heeft de NVWA uitgetrokken om toezicht te houden tijdens het Offerfeest, in totaal en per slachthuis?
  6. Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden?


[1] https://www.nvwa.nl/nieuws-en-media/nieuws/2022/07/07/nvwa-houdt-scherp-toezicht-op-onbedwelmd-slachten-tijdens-het-offerfeest

[2] https://www.comitedierennoodhulp.nl/let-op-illegale-slacht-van-offerdieren/