Vragen Vestering over het toezicht tijdens het Offer­feest


Indiendatum: jul. 2022

Vragen van het lid Vestering (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het toezicht tijdens het Offerfeest

  1. Kent u de oproep van de NVWA en van Comité Dierennoodhulp om de komende dagen alert te zijn op mogelijk illegale onverdoofde slachtingen van dieren tijdens het Offerfeest en om bij verdachte situaties direct de politie te bellen via het telefoonnummer 144?[1],[2]
  2. Bent u bereid om zelf ook een dergelijke oproep te doen? Zo nee, waarom niet?
  3. Hoeveel capaciteit is er dit jaar beschikbaar bij de mobiele toezichtteams om illegale slacht van dieren op te kunnen sporen?
  4. Klopt het dat dit jaar in 45 slachthuizen dieren zullen worden geslacht voor het Offerfeest?
  5. Hoeveel capaciteit heeft de NVWA uitgetrokken om toezicht te houden tijdens het Offerfeest, in totaal en per slachthuis?
  6. Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden?


[1] https://www.nvwa.nl/nieuws-en-media/nieuws/2022/07/07/nvwa-houdt-scherp-toezicht-op-onbedwelmd-slachten-tijdens-het-offerfeest

[2] https://www.comitedierennoodhulp.nl/let-op-illegale-slacht-van-offerdieren/

Indiendatum: jul. 2022
Antwoorddatum: 5 sep. 2022

1
Kent u de oproep van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en van het Comité Dierennoodhulp om de komende dagen alert te zijn op mogelijk illegale onverdoofde slachtingen van dieren tijdens het Offerfeest en om bij verdachte situaties direct de politie te bellen via het telefoonnummer 144?[1] [2]

Antwoord
Ja.

2

Bent u bereid om zelf ook een dergelijke oproep te doen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
De NVWA is een onderdeel van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), dat onder andere toezicht houdt op dierenwelzijn. Zij opereert als onafhankelijke autoriteit, maar ik ondersteun de oproep van de NVWA om illegale slacht (anoniem) te melden bij de NVWA of het landelijke meldpunt Dierenmishandeling 144.

3
Hoeveel capaciteit is er dit jaar beschikbaar bij de mobiele toezichtteams om illegale slacht van dieren op te kunnen sporen?

Antwoord
Tijdens het Offerfeest zijn hiervoor op 8, 9, 10 en 11 juli jl. respectievelijk 7, 20, 19 en 3 inspecteurs van de mobiele toezichtteams actief geweest.

4
Klopt het dat dit jaar in 45 slachthuizen dieren zullen worden geslacht voor het Offerfeest?

Antwoord
Voor het Offerfeest 2022 hebben 44 slachterijen van de NVWA toestemming gekregen voor deelname, waarvan er 43 uiteindelijk een of meer dagen ten behoeve van het Offerfeest hebben geslacht.

5
Hoeveel capaciteit heeft de NVWA uitgetrokken om toezicht te houden tijdens het Offerfeest, in totaal en per slachthuis?

Antwoord
Tijdens Offerfeest 2022 zijn er op de drie slachtdagen respectievelijk 76, 34 en 3 toezichthouders ingezet alsmede respectievelijk 73, 36 en 4 keuringsassistenten. In totaal zijn er dus 226 medewerkers beschikbaar gesteld voor officieel toezicht en keuring in de 43 deelnemende slachthuizen. Daarnaast waren de mobiele toezichtteams actief om illegale slacht van dieren op te kunnen sporen. Zie hiervoor mijn antwoord op vraag 3.

Hoeveel toezichthouders en keurders zijn ingezet per slachthuis verschilt per slachthuis en is risicogericht bepaald door onder andere de grootte van het bedrijf en de activiteiten die er plaatsvinden. Gemiddeld zijn er 3,2 medewerkers per dag per slachthuis ingezet ten behoeve van toezicht en keuring. Omdat de NVWA de slachthuizen die ten behoeve van het Offerfeest slachten niet met naam naar buiten brengt, zijn de gevraagde cijfers niet nader gespecificeerd.


6

Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden?


Antwoord

Ja.[1] Website NVWA, 7 juli 2022, «NVWA houdt scherp toezicht op onbedwelmd slachten tijdens het Offerfeest» (https://www.nvwa.nl/nieuws-en-media/nieuws/2022/07/07/nvwa-houdt-scherp-toezicht-op-onbedwelmd-slachten-tijdens-het-offerfeest)

[2] Website Comité Dierennoodhulp, 6 juli 2022, «Let op illegale slacht van offerdieren!» (https://www.comitedierennoodhulp.nl/let-op-illegale-slacht-van-offerdieren/)

Interessant voor jou

Vragen Van Esch over de problematische renovatie van het Rijkswaterstaatkantoor in Utrecht

Lees verder

Vragen Vestering over de uitblijvende maatregelen om dieren te beschermen tegen stalbranden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer