Vragen Vestering over het negeren van de wens van de Kamer om de maxi­mum­tem­pe­ratuur voor dier­trans­porten spoedig te verlagen


Indiendatum: 4 sep. 2023

Vragen van het lid Vestering (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het negeren van de wens van de Kamer om de maximumtemperatuur voor diertransporten spoedig te verlagen

1. Heeft u gezien dat het deze week tropisch heet wordt, met temperaturen bovenin de 20 graden en op sommige plekken zelfs meer dan 30 graden?[1]

2. Maakt u zich zorgen over de gevolgen van deze temperaturen voor het welzijn van dieren op transport? Zo ja, welke concrete maatregelen heeft u genomen om dieren deze week te beschermen tegen de hoge temperaturen? Zo nee, waarom niet?

3. Kunt u bevestigen dat de Tweede Kamer u meermaals heeft verzocht om de maximale temperatuur voor diertransporten te verlagen, maar dat u dit niet heeft gedaan omdat u wacht op een impactanalyse van de sector?

4. Heeft u deze impactanalyse al ontvangen? Zo ja, kunt u deze analyse per ommegaande naar de Kamer doorsturen? Zo nee, wanneer verwacht u deze analyse te ontvangen?

5. Hoe zwaar weegt u een impactanalyse van de vee-industrie ten opzichte van uitgebreid onafhankelijk onderzoek van de European Food Safety Authority (EFSA), die concludeert dat de meeste dieren bij de huidige toegestane maximumtemperatuur ernstig kunnen lijden?

6. Hoe zwaar weegt u een impactanalyse van de vee-industrie ten opzichte van de oproep van de Kamer om de maximumtemperatuur te verlagen, met hierbij zelfs de expliciete wens dat dit uiterlijk in het voorjaar van 2023 zou zijn gebeurd?

7. Wanneer gaat u de maximumtemperatuur voor diertransporten verlagen?

8. Kunt u deze vragen één voor één en uiterlijk deze week beantwoorden?

[1] https://www.weer.nl/nieuws/2023/een-zomers-warm-tot-tropisch-hete-septemberweek-voor-de-boeg

Interessant voor jou

Vragen Van Raan c.s. over fossiele subsidies

Lees verder

Vragen Vestering over het aantal illegaal gehouden dieren in de veehouderij en de daarbij horende stikstofuitstoot

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer