Vragen Vestering over het doden van zwanen op lugubere wijze


Indiendatum: 13 mei 2022

Vragen van het lid Vestering (Partij voor de Dieren) aan de minister voor Natuur en Stikstof over het doden van zwanen op lugubere wijze

  1. Kent u het bericht “Zwanen op lugubere wijze doodgemaakt: vol kogelgaten en met de pootjes eraf getrokken aangetroffen in weiland Zuidlaren. 'Dat mensen tot zoiets in staat zijn' “? [1] Wat is uw reactie hierop?
  2. Klopt het dat de laatste vijf jaar het aantal meldingen over het doden van zwanen en leeghalen van hun nesten is toegenomen? Zo ja, kunt u aangeven wat de verklaring hiervoor zou kunnen zijn?
  3. Wat wordt er momenteel gedaan om het mishandelen en doden van beschermde dieren als zwanen tegen te gaan?
  4. Is het beleid hieromtrent geëvalueerd? Zo ja, wat waren de uitkomsten? Zo nee, waarom niet?

[1] https://dvhn.nl/drenthe/Je-ver...