Vragen Vestering over het dodelijke land­bouwgif Roundup


Indiendatum: 9 apr. 2021

Schriftelijke vragen van het lid Vestering (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het dodelijke landbouwgif Roundup

  1. Kent u het bericht ‘Onkruidverdelger Roundup doodt ook hommels’?[1]
  2. Kunt u bevestigen dat Roundup van Bayer (voorheen Monsanto) het meest gebruikte landbouwgif ter wereld is[2] en dat Nederlandse boeren 639 ton glyfosaat (de actieve stof in Roundup) gebruikten in 2019?[3]
  3. Kunt u bevestigen dat Roundup niet alleen waarschijnlijk kankerverwekkend is voor mensen[4], oogletsel kan veroorzaken en giftig is voor het waterleven, maar volgens nieuw onderzoek ook dodelijk blijkt te zijn voor hommels?
  4. Kunt u bevestigen dat de actieve stoffen in landbouwgif op Europees niveau worden (her)beoordeeld, maar dat de individuele lidstaten verantwoordelijk zijn voor de toetsing van de middelen inclusief co-formuleringen?
  5. Hoeveel toetsen op de co-formuleringen van Roundup heeft het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) de afgelopen vijf jaar uitgevoerd? Wat waren hiervan de uitkomsten?
  6. Kunt u bevestigen dat Frankrijk in 2019 36 producten met de actieve stof glyfosaat heeft verboden heeft vanwege de co-formuleringen?[5] Heeft NL deze testen ook uitgevoerd? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat waren daarvan de conclusies?
  7. Kunt u bevestigen dat de co-formuleringen in een bestrijdingsmiddel niet vermeld hoeven te worden op het etiket? Hoe beoordeelt u dat? Bent u bereid dit verplicht te stellen?
  8. Kunt u bevestigen dat Luxemburg het gebruik van glyfosaat per 1 januari 2021 heeft verboden?[6] Bent u bereid, ter bescherming van de biodiversiteit en de volksgezondheid, dit goede voorbeeld van Luxemburg zo snel mogelijk te volgen? Zo nee, waarom niet?


[1] NRC, 8 april 2021, https://www.nrc.nl/nieuws/2021/04/08/onkruidverdelger-roundup-doodt-ook-hommels-a4039082

[2] https://www.nytimes.com/2019/09/20/business/bayer-roundup.html#:~:text=Glyphosate%20is%20already%20the%20most,increases%20the%20demand%20for%20food.&text=The%20chemical%20was%20introduced%20to%20commercial%20agriculture%20in%201974.

[3] https://fd.nl/economie-politiek/1378912/landbouw-gebruikt-nog-veel-omstreden-gif-mad1caRxHa90

[4] Volgens het kankerinstituut IARC van de Wereldgezondheidsorganisatie

[5] https://www.anses.fr/en/content/anses-announces-withdrawal-36-products-containing-glyphosate

[6] https://www.boerenbusiness.nl/akkerbouw/artikel/10885481/luxemburg-wordt-eerste-eu-land-zonder-glyfosaat