Vragen Vestering over het bericht dat provincie Over­ijssel weigert om het kabi­nets­beleid stikstof uit te voeren


Indiendatum: 6 jan. 2023

Vragen van het lid Vestering (Partij voor de Dieren) aan de minister van Natuur en Stikstof over het bericht dat provincie Overijssel weigert om het kabinetsbeleid stikstof uit te voeren.

1. Wat vindt u van de eerste versie van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG) dat provincie Overijssel onlangs heeft vastgesteld?[1]

2. Kunt u bevestigen dat provincie Overijssel nu al aangeeft het doel om de stikstofuitstoot in 2030 te hebben gehalveerd niet te willen halen, en het zelfs mogelijk acht dat ze het doel in 2035 nog niet hebben gehaald?[2] Zo ja, wat vindt u hiervan?

3. Kunt u bevestigen dat provincie Overijssel dreigt om het landelijke stikstofbeleid niet uit te voeren zolang het kabinet niet miljarden euro’s extra uittrekt voor de provincie? [3] Zo ja, wat vindt u hiervan?

4. Onderschrijft u dat het voor de bescherming van de natuur noodzakelijk is dat provincies vasthouden aan het 2030-doel? Zo ja, bent u bereid om aan de provincies mede te delen dat dit doel niet onderhandelbaar is? Zo nee, waarom niet?

5. Erkent u dat er een onwerkbare situatie wordt gecreëerd wanneer provincies op eigen initiatief, via het PPLG, landelijke doelen loslaten en hogere budgetten eisen, en weigeren om het landelijke stikstofbeleid uit te voeren wanneer deze eisen niet worden ingewilligd?

6. Wat bent u van plan om te doen wanneer meerdere provincies extra geld gaan eisen en hiermee het in het regeerakkoord afgesproken bedrag wordt overschreden?

7. Hoe gaat u ervoor zorgen dat provincies de gestelde stikstofdoelen gaan halen om zo te voorkomen dat de natuur verder verslechtert?

8. Bent u bereid om zelf de regie en verantwoordelijkheid te nemen om de stikstofcrisis op te lossen? Zo ja, op welke wijze gaat u dit doen? Zo nee, waarom niet?

9. Kunt u deze vragen één voor één en binnen de daarvoor gestelde termijn beantwoorden?

[1] https://www.overijssel.nl/nieuws/overijssel-kiest-voor-brede-aanpak-in-provinciaal-programma-landelijk-gebied

[2] https://www.trouw.nl/binnenland/overijssel-wil-5-miljard-voor-stikstofreductie-en-voor-een-leefbaar-platteland~b1be38c2/

[3] https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/overijssel-weigert-kabinetsbeleid-stikstof-uit-te-voeren-tenzij-er-miljarden-bijkomen~b6369f14/